Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 29 tháng 02: Thời gian là mầu nhiệm

Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1504:  Ông Christopher Columbus dùng kiến thức của mình về nguyệt thực vào tối hôm nay để thuyết phục Người Thổ Dân Mỹ chiụ cung cấp vật liệu cần thiết cho mình.

1960:  Một cuộc động đất tại Morocco gây tử thương cho 3000 người, và tiêu hủy thành phố Agadir   thuộc miền Nam nước này chỉ trong 15 giây đồng hồ.

1864:  Tại Sydney, Dawn Fraser đạt một kỷ lục mới toàn cầu trong một cuộc tranh tài môn bơi lội tự    do 100  mét với 58 giây và ba sao.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên: chúng ta hãy vui mừng sung sướig triền miên ____Psalm 118

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Có năm nhuận xẩy ra bởi vì một năm gồm khoảng 365 ngày cộng 6 tiếng đồng hồ. Do đó, cứ sau 4 năm, sẽ có thêm một ngày phụ trội do kết quả cộng lại số giờ lẻ của bốn năm cho thành 24 tiếng.

 

Tôi cảm nghiệm một ngày phụ trội này như thế nào? Tôi sẽ làm gì trong ngày phụ trội ấy? Thời giờ và việc sống qua thời gian có thể như một màu nhiêm nào đó: có những ngày vụt  qua nhanh như chớp mắt; trong khi nhiều ngày khác thì lại lề mề chậm chạp trôi qua. Có điều đáng buồn là nhiều ngày tôi để cho qua đi mà không màng gì đến việc suy niệm về điều mình đã học hỏi cũng như ý nghĩa chứa đựng trong ngày ấy

 

Vậy thì hôm nay tôi đi gặp ai? Tôi có thể nới rộng tâm hồn mình để hiểu biết về người khác như thế nào? Tôi sẽ nhắm đến việc sửa đổi ai, và với ai tôi sẽ dành nụ cười tươi hơn? Tôi sẽ trở nên người quảng đại và cảm mến ra sao?  Bằng cách nào tôi có thể tỏ bầy lòng biết ơn của mình về hồng ân là được sống chính ngay hôm nay và mọi ân phúc khác kèm theo trong ngày này?

 

(Chú thích về phương diện toán học: Theo đúng kỹ thuật chiều dài của một năm thực sự chỉ dài 365.2422 ngày chứ không phải là 365.25 ngày. Sự khác biệt nhỏ nhoi là 0,0078 của một ngày có nghĩa là: chiều dài trung bình của mỗi năm thặng dư 11 phút 15 gìây và để kết thành đủ một ngày phải cần đến 128 năm. Theo cách tính bình quân như vậy, cứ mỗi 100 thì năm nhuận bị bỏ đi. Thế nhưng cứ 100 năm qua đi thực ra có sự bù đắp hơi quá. Thế nên cứ sau 400 năm thì mới có năm nhuận tiếp theo đó. Kết quả là không có năm nhuận vào mỗi thế kỷ trừ khi tổng số năm chia chẵn cho 400. Do đó năm 2000, 2400 thì sẽ có năm nhuận, nhưng năm 2100 và 2200, 2300 và 2500 sẽ không có năm nhuận.)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa con cảm tạ Chúa  về mọi sư chứa đựng trong ngày hôm nay. Xin Chúa giúp con hân hoan sống trọn vẹn ngày hôm nay một cách ý thức và quảng đại.