Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 07 tháng 02:   Chỗi dậy ngay khi sa ngã

Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1909:  Ngày sinh nhật của Dom Helder Camera tại Brazil

1971:  Phụ nữ được quyền đầu phiếu tại Thụy Sĩ

1990:  Dưới sự lãnh đạo của Mikhai Gorbachev, Đảng Cộnng Sản Liên Sô từ bỏ độc quyền lãnh đạo

1992:  Liên Hiệp Âu Châu thành hình.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Không phải chỉ có một định nghĩa về thánh thiện mà đã có cả hàng chục hàng trăm . Thế nhưng có một định nghĩa mả tôi thích nhất: sống thánh thiện là phải chỗi dậy ngay khi bị ngã, chỗi dậy với lòng khiêm nhường và vui mừng. Không phải có ý nói là không bao giờ được sa ngã theo đàng tội lỗi, mà muốn nói lên ý nghĩa là ta có thể nói: “Vâng lậy Chúa con đã sa ngã một ngàn lần, và nhờ ơn Chúa giúp con đã chỗi dậy một ngàn lẻ một lẩn,” Tất cả ý nghĩa là như vậy. Tôi thích suy nghĩ về điều đó. ___Dom Helter Camera

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman: Sau đây là một trong những đoạn văn của Dom Helter Camera mà tôi ưa thích nhấy:

 

Trở lại vấn đề khi ta nói: “Xin cho ý Cha nên trọn!” Thật là dễ dàng khi thánh ý Thiên Chúa trùng hợp với ý riêng chúng ta. Chúng ta chắc là biết là phải cầu xin thế nào, nhưng Thiên Chúa cũng thấy tốt hơn là nhìn thử xem thế nào đã, rồi mới chấp thuận điều chúng ta cầu xin. Về phần Thiên Chúa Ngài không nghĩ hay muốn đìều gì khác biệt.

 

Thế nhưng nhiều khi điều mà chúng ta xin lại không mang lợi ích cho chúng ta. Chúa quan tâm đến chúng ta như quan tậm đến các trẻ thơ. Một người cha biết mình nên đưa cho con mình con dao làm đồ chơi hay không, và có nên để nó tự xuống cầu thang một mình chăng.

 

Bạn biết lời nguyện mà tôi thích chứ? “Lạy Chúa xin cho con muốn điều mà Chúa muốn, và thích điều mà Chúa thích!” Hãy muốn điều mà bạn muốn và hãy thích điều mà bạn thích,…Thực ra mà nói, chúng ta biết cái gì chứ? Chúng ta phải làm tất cả mọi sự như thể tất cả mọi sự tùy thuộc vào chúng ta, và đồng thời hãy thử đặt mình chúng ta vào bàn tay Chúa, vớí nhận thức rằng sức lực riêng của chúng ta luôn hệ tại ở việc chúng ta dâng lên Ngài sự yếu đuối của chúng ta.

 

Chúng ta cần phải học hỏi để biết sống thế nào theo lời cầu nguyện của Chúa Kitô.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin giúp con sống thánh thiện theo cách thức của Helter Camera hướng dẫn về đời sống thánh thiện, về việc phải chỗi dậy ngay khi con bị sa ngã, mà chỗi dậy với tinh thần khiêm nhường và vui mừng! Xin Chúa cho con đừng bao giờ để con quá kiêu căng quá độ về việc nhìn nhận mình là người có lỗi. Khi cần thiết,  xin Chúa cho con biết xin lỗi một cách vuí vẻ về những lỗi lầm của con. Xin cho con luôn luôn cầu nguyện rằng: “Xin cho Ý Cha được nên trọn!”