Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 12 tháng 03: Bổn phận truyền giáo

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

Ngày lễ kính thánh Dòng Biển Đức là Đức Giáo Tông Grêgôriô Cả (540-604CE) 

1894:  Nước Ngọt Coca-cola đóng chai lần đầu tiên tung ra bán trong thị trường. Bác sĩ John Pemberton pha chế nuớc này vào năm 1886 và được cấp bằng sáng chế năm 1893.

1938:  Quân đội Đức chiếm đóng nưóc Áo, và Adolf Hitler tuyên bố phần đất này là một phần lãnh thổ cúa Đức

1994:  Ba mươi ba phụ nữ trở thành nữ linh mục đầu tiên được phong chức trong Giáo Hội Anh Giáo qua một nghi thức cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Anh Giáo Bristol

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Thiên Chúa hiện diện trong vạn vật như là thành phần trong vạn vật, và ở trên vạn vật nhưng lại không ở quá tầm tay của vạn vật để tất cả có thể đến được với Ngài.____Đức Giáo Tông Grêgôriô Đệ I

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Khi còn rất trẻ Thánh Grêgôriô đã được thân phụ chỉ định làm Nghị Sĩ tại Roma thay mình sau khi chết, và sau đó thánh nhân đã xây dựng một số đan viện, và rồi đến ngày về hưu thánh nhân đã sống ở một trong các đan viện đó, để xa lánh thế gian củng với moi của cải mình đang có.

 

Thánh Grêgôriô nhẫn nhục chịu đựng mọi đau khổ đến với mình trong đời sống. Trước hết ngài luyện tập sống khắc khổ như một đan sĩ. Tiếp đến là cơn bệnh “gout” làm cho thánh nhân hao mòn thân xác đến độ khó mà nhận ra hình tượng của thánh nhân nữa. Thứ ba là thánh nhân bị bách hại… mà phương thưốc duy nhất thánh nhân nại đến để chữa các thứ đau khổ này chính là trông cậy vào cầu nguyện.

 

Khi thánh nhân được bầu chọn trở thành Giáo Tông, lập tức thánh nhân bỏ trốn, thế rồi cuối cùng thánh nhân nén kìm cảm nghĩ cá nhân mà sẵn lòng đón nhận trách nhiệm làm đầu Giáo Hội … Sau khi trở thành Giáo Tông, thánh nhân liền sai các chiến sĩ Tin Mừng đi rao giàng đức tin cho người lương dân và hướng dẫn họ sống theo Đạo Thánh của chúng ta. Qua cung cách nhu vậy, ngưòi ta thấy rằng chỉ vì quá khiêm nhuờng nên thánh nhân mới từ chối chức vị Giáo Tông lúc ban đầu, rồi một khi thánh nhân ghé vai gánh vác, thì liền đem hết lòng nhiệt thành mà chu toàn nhiều đại sự cho đạo giaó/

 

Các bạn không có lương dân để mà lôi kéo trở lại đạo. Điều đó thật đúng. Thế nhưng trong cương vị của các bạn, các bạn có bổn phận dậy cho con cái biết đến những mầu mhiệm của đạo thánh, cũng như mang đến cho các em tinh thần Kitô Giáo. Đây là công việc không kém phần quan trọng như việc đưa người luơng dân trở lại đạo. Vì vậy các bạn hãy dùng hết khả năng tâm sức của mình để hoàn tất trách nhiệm này. (Suy Niêm về  Giáo Tông Grêgôriô Cả).

 

Lời cầu nguyện

 

Thánh Grêgôriô nói: “Hãy chuyển hóa ngay Lời Chúa mỗi khi nghe được và hãy khắc ghi vào trái tim của con, ví Lời Chúa là thức ăn của linh hồn.” Xin Chúa giúp con biết chuyển hóa Lời Chúa ngay để điều con làm luôn đi đôi với điều con tin. Amen