Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 16 tháng 03: Người anh em nghèo

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1521:  Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Ferdinand Magellan đến được một quần đảo Thái Bình Dương và ông đặt tên cho các đảo này là Philippines để tỏ lòng tôn kính nhà Vua Tây Ban Nha.

1976:  Làm Thủ Tướng Nước Anh đến năm thứ 18 thì Harold Wilson từ chức thủ tướng.

1978:  Cựu Thủ Tướng nước Ý Đại Lợi là Aldo Moro bị nhóm Red Brigade bắt cóc tại Rome. Thi thể của ông ghim đầy vết đạn được tim thấy vào ngày 10 tháng Năm sau đó.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nếu một xã hội mà không giúp được số đông người nghèo thì cũng chẳng cứu  giúp được thiểu số người giầu___John F. Kennedy

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Giúp đỡ người nghèo và nguời bị áp bức là phạm vi hoạt dộng cốt yếu của đức tin Kitô Giáo. Tin Mừng kể lại nhiều câu chuỵện của Chúa Giêsu, hiện thân của tình yêu mến Thiên Chúa, Ngài đến với những người nghèo khó,  Ngài can thiệp cả bằng phép lạ để giúp đỡ họ. Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng qua các hành động của Ngài, và qua đoạn văn sau dây, về tầm quan trọng của hoạt động xã hội. Thánh Sử Luka mô tả Chúa Giêsu tiến lên đọc Kinh Thánh trong nhà hội vào ngày Sabat. Chúa Giêsu chọn đoạn sách tiên tri Isaia (Lc 4: 18-19):

 

          Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

để tôi loan báo Tin Mừng cho người khó nghèo.

Người đã sai tôi đi công bố cho

người bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt,

trả lại tự do cho người bị áp bức,

công bố một năm hồng ân của Chúa (Lc 4: 18-19).

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ đồng lòng minh xác trong bản tóm kết của mình về truyền thống bền vững của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc giúp đỡ người nghèo khó và túng thiếu như sau: “Chúng tôi là những người chăm sóc các anh chị em cúa chúng ta, dù anh chị em sống ở bất cứ nơi nào. Chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại, dù chúng ta xuất xứ từ bất cứ quốc gia hay chủng tộc nào, thuộc bất cứ quan điểm kinh tế hay ý thức hệ nào đi nữa.”

 

Trong thời Giáo Hội sơ khai, việc giúp đỡ người nghèo khó và túng thiếu được mọi ngưòi hiểu rõ rằng đó là việc ưu tiên. Trong thư của Thánh Jacôbê, chúng ta được biết cách thức người Kitô hữu được thúc dục săn sóc người góa bụa và mồ côi thế nào (1:27). Trong Sách Sứ Vụ Các Tông Đồ, bẩy thày Phó tế được tuyển chọn để lo săn sóc nguời góa bụa và đáp ứng các nhu cầu công bằng xã hội trong cộng đoàn ((Act 6: 1-7). Qua bao nhiêu thế kỷ, các dòng tu được thiết lập với động lực nhằm chia sẻ của cải thế gian với người nghèo khó, công nhận nhân phẩm căn bản của con người bất kể họ thuộc về thành phần kinh tế hay xã hội nào.

 

Lời cầu nguyện

 

Một châm ngôn Latinh nói: “Không phải những gì có ít mà là việc người ta muốn có nhiều thêm mới chính là người nghèo.” Xin Chúa cho con bằng lòng với những gì con đang có, và cho con biết san sẻ rộng rãi với những người đang thiếu thốn hơn con.