Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 19 tháng 03: Cần có khiêm nhường

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1932:   Sau 8 năm xây dựng, Chiếc Cầu Habour tại Sydney (Úc Châu) được khánh thành.

1967:  Chiếc tàu chở dầu Torrey Canyon mắc cạn, làm ô nhiễm vùng duyên hải Nước Pháp rộng tới 125 cây số. 1982:  Quốc Kỳ Argentina được treo lên tại South Georgia Island dẫn đến tinh trạng Thủ Tướng Anh Quốc là bà Margaret Thatcher đưa Nước Anh tham gia vào Cuộc Chiến Falklands chống lại Argentina.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Bạn phải sống thánh thiện theo theo như Thiên Chúa muốn bạn sống thánh thiện. Thiên Chúa không đòi bạn trở thành một tu sĩ dòng khổ tu hay ẩn tu. Ngài muốn bạn thánh hóa thế giới và mọi ngày sống của bạn. ___Vincent Palotti

 

Suy niệm trong ngày

 

St John Baptist De La Salle:

 

Được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm săn sóc và hướng dẫn đời sống bên ngoài của Chúa Giêsu, điều quan trọng là Thánh Giuse đã có những ưu điểm và nhân đức cần thiết để chu toàn sứ vụ của mình một cách thánh thiện và đáng ca tụng. Tin Mừng thuật lại cho chúng ta về ba nhân đức rất thích hợp với trách nhiệm được Thiên Chúa trao phó…

 

Ưu điểm thứ nhất mà Tin Mừng mô tả về Thánh Giuse là người lương thiện… Tin Mừng nói về thánh nhân rằng ngài là người lương thiện trước mặt Thiên Chúa, có nghĩa là người thánh thiện trong mọi sự.. Các bạn hãy noi gương thánh Giuse, và hãy cố gắng sống cho xứng dáng với sứ vụ của mình, đồng thời sống nhân đức như vị đại thánh này.

 

Ưu điểm thứ hai mà Tin Mừng nêu ra về Thánh Giuse là người thánh thiện và luôn tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa.  Thánh nhân không hề ngần ngại thi hành bất cứ một điều gì mà Thiên Chúa mong muốn nơi mình. Bạn có thật lòng tuân theo thánh ý Thiên Chúa như vị thánh này không?

 

Tiếp đến Tin Mừng còn làm cho chúng ta hâm mộ Thánh Giuse về sự săn sóc mà thánh nhân dành cho Hài Nhi Giêsu… Hai điểm nổi bật về việc Thánh Giuse cảm thấy lo lắng đến Chúa Giêsu: được Chúa Cha Hằng Có Đời Đời ủy thác sứ mệnh, và lòng ưu ái hiền hậu mà thánh nhân dành cho Chúa Giêsu…

 

Đối với bạn, thực ra chính bạn cũng có sự quan tâm và tâm tình trong việc bảo vệ hoặc quản lý sự ngây thơ của các con trẻ là những em được ủy thác cho các bạn dậy dỗ, bao gồm việc ngăn ngừa cho các em tránh xa những gì có thể cản trở việc học hành, hoặc những điều có thể ngăn cản các em đạt được tinh thần đạo giáo… Các bạn đã được ủy nhiệm săn sóc các em như Thánh Giuse được Thiên Chúa ủy thác san sóc Vị Cứu Tinh của Thế Giới (Meditation on St Josepth)

 

Lời cầu nguyện

 

Thomas Fuller nói: “Không có sự thánh thiên nào mà lại thiếu lòng khiêm nhường.” Thánh Giuse là người bình dân lương thiện và khiêm nhường đến độ ngài luôn là người công chính và biết lo lắng đến người khác. Xin Chúa giúp con biết sống tận tuy hy sinh cùng quan tâm săn sóc đến những người ủy thác cho con theo gương thánh Giuse. Amen