Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 2 tháng 03: Trung thực với đức tin

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1807:  Quốc Hội Hoa Kỳ hủy bỏ việc buôn bán nô lệ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1808

1931:  Ngày sinh nhật của Mikhail Gorbachev, tổng thống cuối cùng của Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết.

1969:  Tại Pháp, máy bay siêu âm thanh Concorde cất cánh lần đầu tiên.

2002:  Cuộc hành quân mang mật mã Anaconda do Hoa Kỳ đứng đầu khởi sự chiếm đóng Afghanistan

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Thật là một công trình kỳ diệu, nhưng cũng có quá nhiều bức tường ngăn cáchg giữa dân chúng ___ Mikhail Gorbachev nhân dịp đi thăm Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc.

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tiên tri Micah viết ra những lời lẽ tốt đẹp sau đây hằng mấy trăm năm trước khi Chúa Kitô giáng sinh:

 

                  Hãy nghe lời Thiên Chúa bảo chúng ta:

                 Sống sao cho công chính

                  Sống sao cho hiền hòa

                  Và hãy sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa (1)

       

Đây thực sự là điều tóm lược súc tích về những điểm cần thiết nếu chúng ta muốn sống một đời sống với đầy đủ nhân cách của con người. Những lời này được trích từ chính Kinh Thánh mà người Kitô hữu, người Do Thái, và người Hồi Giáo đều kính trọng. Đây là ý niệm của một người có luơng tri và biết lo lắng, sẵn sàng chấp nhận những gì mình có đều là hồng ân do Thiên Chúa ban.

 

Con người đưọc phú bẩm có nhân cách được bước theo đường lối của Thiên Chúa  Một chân lý đơn sơ dễ hiểu là chúng ta được Thiên Chúa dựng nên, và Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta được hưởng dụng nhiều hồng ân đến từ Thiên Chúa. Vì vậy nếu chúng ta thành công trong bất cứ lãnh vực nào, chúng ta cần nên tránh thái độ kiêu căng tự mãn, nhưng hãy nhìn nhận rằng chúng ta chỉ sử dụng các tài năng Chúa ban cho mình mà thôi. Chúng ta được yêu cầu phải hành động với lòng trung thực, cư xư sao cho công chính, với lòng thương yêu và khiêm nhường.

 

Công chính, thương yêu và khiêm nhường – đó là những lời của tiên tri Micah, những mong đợi của Thiên Chúa, là những lời khuyên tốt lành cho chúng ta.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con sống theo lời thánh Ambrôsiô khuyên rằng: “luật công chính thì rõ ràng, có nghĩa là người lương thiện được đi trên đường ông chính, và không để cho ai bị thiệt hại một cách bất công, nhất là không có những hành động man trá lừa bịp ngưòi khác.”

_______________________________________

(1) Chú thích của người dịch: Tác giả trích dẫn tiên tri Micah 11:13, nhưng tìm không thấy đoạn 11 câu 13 trong sách Tiên Tri Micah.