Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 11 tháng 04: Hiền từ và khôn ngoan

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1814:  Vua Napoleon thoái vị ngai vàng nước Pháp và bị đầy đến đảo Elba.

1951:  Tướng Douglas MacArthur rời khỏi quyền chỉ huy binh lực Hoa Kỳ tại Triều Tiên theo lệnh của  Tổng Thống Harry S, Truman vì lý do bất tuân phục.

1970:  Phi thuyền Apollo 13 được phóng lên không gian theo hoạch định nhằm đáp xuống cung trăng lần thứ ba.  Sau hai ngày rời trái đất, một thùng chứa Ốc xy phát nổ khiến phải bỏ dở chương trình không gian này. Các phi hành gia may sao trở về trái đất an toàn.

1979:  Nhà độc tài Uganda là Idi Amin bị truất phế.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tôn giáo của tôi mang lại nhiều ý nghĩa cho tôi hơn trước. Tôi trở nên tin tưởng hơn vào cá nhân Thiên Chúa – Ngài không phải là một người cần cải thiện nào đó,  mà chính là một con người có quyền năng sáng tạo với tình thương yêu vô bờ bến luôn lắng nghe các lời cầu nguyện___Martin Luther King Jr

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tính hiền dịu và khôn ngoan của thánh Leo thật là đáng ngưỡng mộ, chiếm được sự kính trọng từ cả những người không có đức tin cũng như những người man sơ. Các ưu diểm của thánh nhân đã từng hướng dẫn Đức Giáo Tông và Hoàng Đế đương thời biết sử dụng thánh nhân trong việc ổn định mối tranh chấp giữa hai vị tướng lãnh trong quân lực Vương Quốc Roma. Đây là một sứ mệnh mà thánh nhân đạt tới thành công. Về sau khi thánh nhân lên đảm nhiệm vai trò Giáo Tông, Hoàng Đế cậy nhờ ngài đi gặp Vua Attila, tiểu vương quốc Goths đang đóng quân trước thành Roma với ý định chiếm đánh thành Roma, ngài đã thương thảo với tiểu vương ấy nên bỏ ý định chiếm đóng. Thánh nhân hoàn tất sứ mệnh này một cách thành công với sự khôn ngoan và tài hùng biện phi thường, cuối cùng vị tiểu vương kia vui vẻ nhổ trại hồi hương, nhờ đó cả nước Italy lại sống trong an bình.

 

Phải chăng cũng qua phương thức này, tức là với đức tính hiền lành và khôn ngoan, bạn cũng có thể hướng dẫn những người được ủy thác cho mình chăm sóc biết từ bỏ những thói hư tật xấu với tinh thần sẵn sàng dấn thân thành thật?

 

Hai phương thế này, cùng với lời cầu nguyện, thường mang lại hiệu quả hơn cả bất cứ phương pháp nào khác mà chúng ta có thể nghĩ ra được.

 

Lòng nhiêt thành của thánh Leo trong việc củng cố Giáo Hội cũng như khuất phục được đối phương cùng những trào lưu phản đạo nổi lên đương thời thật đã nói lên cung cách của ngài thật là phi thường. Ngài nổi bật nhất qua một việc quan trọng là đã triệu tập một số công đồng, trong đó đặc biệt là Công Đồng Chung Thứ Tư, qua đó toàn thể Giáo Hội xác nhận niềm tin vào Mầu Nhiệm Nhập Thể.

 

Mỗi khi chúng ta được kêu gọi dấn thân vào hoạt động tông đồ nào đó, nếu chúng ta không nhiệt thành, thì tất cả những điều chúng ta làm cho tha nhân đều không đạt đến kết quả gì hết. (Meditation on St Leo – Giào Tông 440 – 461)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con can đảm đứng lên bênh vực đức tin, và bảo đảm với ý thức rằng Thiên Chúa hằng thương yêu con, ngay cả những lúc người khác nghi ngờ về con không biết con là người đáng thương yêu hay là không.