Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 17 tháng 04: Cuộc đời thì đáng sống

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1961:  Cuộc xâm nhập vào Vịnh Pigs của Cuba nhằm lật đổ Fidel Castro, nhưng hoàn toàn thất bại.

1964:  Xe Ford Mustang được khai trương vào thị trường đầu tiên trong Hội Chợ thế giới tại New York, Đây là một buổi khai trương thành công nhất trong lịch sư xe hơi.

1970:  Phi thuyền Apollo 13 theo hình mặt trăng bị hủy bỏ dở  giữa đường lên không gian, đã trở về trái đất an toàn, phi thuyền phải đáp vội xuống Thái Bình Dương.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Đức tin chúng ta thế nào thì con người chúng ta cũng nên như vậy.___Anton Chekhov

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

William James viết ra những lời rất thích hợp sau đây:

Đừng sợ đời sống mà hãy tin tưởng cuộc đời là đáng sống. Đức tin bạn giúp tạo nên sự thật.

 

Theo sự hiểu biết của tôi, đây là cái nhìn kỳ diệu sâu sắc vào vấn đề. Hãy nắm bắt lấy đời sống và hãy để cho những niềm tin tưởng của bạn uốn nắn đời sống của bạn. Ở một chỗ khác, James có tóm lược một ý tưởng khác có cùng một ý niệm trên như sau:

 

Con người, một khi thay đổi được thái độ nội tâm của mình, thì cũng đổi thay được các phương diện bên ngoài của cuộc đời mình.

 

Người ta nắm giữ được cuộc đời mình và tạo nên tưong lai của mình bằng thái độ tích cực. Có lẽ đây là lúc nên nhớ lại điều mà tôi tin rằng đã trở thành qui định của Giới Hải Quân Hoàng Gia khi nói:

 

          Không có sĩ quan nào khi chấm dứt nhiệm sở lại nói với viên sĩ quan khác lời thất vọng cả.

 

Có lẽ chúng ta nên thay từ ngữ “Sĩ quan” bằng từ “thày cô giáo” hay từ “cha mẹ.” Mọi người chúng ta đều cần đến lời khích lệ. Các thanh thiếu niên càng cần đến những lời khích lệ hơn là hình phạt. Nếu phải đối diện với hạnh kiểm xấu, chúng ta cứ việc đối diện.  Sửa phạt hay kiểm duyệt có thể phải cần đến.  Thực tế thường hay đòi phải kiểm tra việc gì đó đã được thi hành hay là chưa. Có điều chúng ta nên quay lại với cái nhìn sâu xa của William James. Ông viết rằng:

 

Nguyên lý sâu xa nhất nơi bản chất con người là muốn được người ta đánh giá cao về mình.

 

Tôi muốn thảo luận về sự mong muốn của con người theo “nguyên lý sâu xa nhất.” Thế nhưng tôi không có chút nào nghi ngờ rằng trong mỗi người chúng ta đều có ý muốn mạnh mẽ là được khen tặng. Điều rất quan trọng đối với người già cả là khi cảm nhận mình được khen tặng. Và đối với thanh thiếu niên thì cũng vậy thôi. Quí thày cô giào và phụ huynh tốt luôn luôn có sẵn thái độ khen tặng và khuyến khích các con em mà mình đang đảm nhiệm dậy dỗ coi sóc.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con không sợ hãi đời sống, nhưng cần đối diện đời sống với thái độ tích cực. Cho con xác tín rằng mình có thể thành công.