Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 18 tháng 04: Bao dung với tha nhân

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1906:  Cuộc động đất lớn tại San Francisco do được 7.8 trên địa chấn kế Richter, khiến cho 3000 người chết và hơn 300 ngàn người lâm cảnh vô gia cư.

1955:  Nhà bác học nổi danh Albert Einstein qua đời. Tạp chí Times trong năm 2000 đã tôn vinh nhà bác học này là một trong những Nhân Vật Xuất Sắc nhất của thế kỷ XX

1980:  Nước Rhoderia chính thức trở thành Cộng Hòa Zimbabwe, chấm dứt chế độ cai trị của  người da trắng thiểu số.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Đầu tiên họ đến tìm người Dothái, tôi không thể nói chuyện được, vì tôi không phải là người Do Thái; rồi họ đến tìm người cộng sản, tôi không thể nói chuyên được vì tôi không phải là người cộng sản: tiếp đến họ đến tìm người của nghiệp đoàn, tôi không thể nói chuyên được vì tôi không phải là người của nghiệp đoàn. Sau cùng họ đến tìm tôi, và chẳng còn sót lại ai là người lên tiếng đại diện cho tôi.___Phỏng theo Mục sư Martin Niemoller

 

Suy niệm trong ngày

 

Br Denis: Tôi được linh ứng bởi thái độ của Martin Niemoller, một giáo sĩ tin lành người Đúc mà đời sống của vị giáo sĩ này được mô tả như sau:

 

Niemoller sinh tại Lippstadt năm 1892. Ông lớn lên trong môi trường có quan niệm bảo thủ. Trong Thế Chiến I, ông từng chỉ huy U-73, một loại tàu U,  nên ông được gọi bằng danh hiệu riêng là “Tai Hoạ của Malta.” Trưng cờ Nước Pháp lên để đánh lừa, nên Chiêc Tàu U-73 giong buồm lướt qua được các tàu chiến Anh Quốc, và thả ngư lôi vào hai chiếc tàu chở binh lính của Đòng Minh, và một chiếc tàu Anh Quốc chở tù binh chiến tranh. Là thuyền trưởng của tàu U-151, Niemoller ghi được kỷ lục làm đắm các tàu quân đội Đồng Minh có trọng tải tới 55 ngàn tấn trong 115 ngày trên biển cả.

 

Mặc dầu ông thuộc phái quốc gia bảo thủ, và từ đầu ông là người phục vụ cho Adolf Hitler, ông cũng là một trong những người thành lập nên hệ phái Confessing. Bất kể quan niệm chống Xêmit riêng của mình, ông mạnh dạn chống đối Bản Văn Aryan của Nazis. Qua việc chống đối chuyện nhà nước kiểm soát các giáo hội, Niemoller bị cầm tù trong các trại Tập Trung Sachsenahusen và Dachau từ năm 1937 đến 1945. Ông thoát cuộc hành quyết trong chân tơ kẽ tóc, và sống sót sau cảnh ngục tù. Sau thời gian ở tù, ông rất lấy làm hối tiếc vì đã không giúp đỡ đầy đủ cho các nạn nhân của chế độ Nazis. Ông đi ngược lại với những niềm tin Xêmít và quốc gia trước đây, ông là một trong những người khởi động bản Tuyên Ngôn Nhận Tội Stuttgart. Từ thập niên 1950, ông là người lên tiếng cổ võ thuyết chủ hòa và là người hoạt động chống chiến tranh. Ông là phó chủ tịch Hội Đồng Quốc Tế Chống Chiến Tranh từ năm 1966 đến 1972. Ông đã từng găp Hồ Chí Minh trong thời chiến tranh Việt Nam, và ông còn là người vận động đắc lực cho việc giải giới vũ khí nguyên tử.

 

Có lẽ chúng ta nên chuân bị để mạnh bạo lên tiếng mỗi khi công chính không được thi hành. Bỏ mặc cho người khác lên tiếng là một thái độ yếu kém, càng không xứng với người Kitô hữu.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con khoan dung với mọi người, biết tìm hiểu đề lượng định chính xác về các nhu cầu của các nhóm thiểu số, đồng thời xin cho con biết hỗ trợ với cả tấm lòng thành những người đang bị hành xử cách bất công. Xin Chúa ban ơn cho con đừng để mình sống theo thói quen áp bức người yếu đuối đang sống bên con. Amen