Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 26 tháng 04: Việc làm có suy nghĩ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1962:  Hỏa tiễn Ranger của Hoa Kỳ đáp xuống cung trăng, nhưng thất bại trong việc gởi hình ảnh về lại trái đất  như đã dự tính.

1986:  Tai nạn nguyên từ khủng khiếp nhất trên thế giới xẩy ra tại Chernobyl thuộc Ukraine, gây thiệt mạng cho  nhiều ngàn người dân, cũng như khiến cho 300 ngàn người phải di chuyển đi sống ở nơi khác.

2005:  Sau 29 năm chiếm đóng, cuối cùng Syria rút những người lính cuối cùng của mình ra khỏi Lebanon

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Điều dự phòng cho tha nhân là tinh thần trách nhiệm căn bản đối với sự sống của con người___Woodrow Wilson

 

Suy niệm trong ngày

 

By Christine Thompson:

 

Veronica Brady cùng người bạn đồng nghiệp nghiên cứu tại Đại Học Tây Úc có ý kiến về ý niệm cắt đứt mối liên lạc trong xã hội như sau:

 

Một xã hội mà không biết phục vụ cho những người thua kém thế lực, hay thiếu may mắn, hoặc không quan tâm đến những dị biệt nơi con người, thì xã hội ấy không thể tự cho mình là xã hội văn minh đúng nghĩa. Trong môi trường văn hóa ngày nay, thế giới đang bành trướng rộng lớn hơn về  tinh thần và tâm trí con người, cũng như có rất nhiều khả năng xuất hiện, thế nhưng ngoài khả năng làm ra tiền, khả năng tìm cách có nhiều tiền và tiêu tiền, thì chẳng ai ngó ngàng tới những khả năng có giá trị vượt trên khả năng làm tiền và tiêu tiền này. Nhiều người trong chúng ta đang hoạt động để nâng cao nhân phẩm con người, và mong đợi một tương lai sáng sửa hơn cho nhân loại, đều được coi là những người “biết làm điều tốt” hay là những người “đang rướm máu trong tim.” Sự quan tâm của chúng ta có thể bị coi là điều không hợp thời, hay chỉ làm cho người ta sao nhãng về sinh hoạt thực tế liên quan đến việc làm gia tăng GNP (giá sinh hoạt) hoặc làm cân bằng ngân sách… Vậy trách nhiệm xem ra chỉ là sự quan tâm cá nhân, thế nhưng chính nó lại tiềm tàng sự tương thân tương nhượng và niềm giao cảm xuất phát từ việc hiểu biết chúng ta là ai, chúng ta thuộc về đâu trong sinh hoạt rộng lớn bao gồm nhiều sự việc… Tôi tin tưởng rằng “những thực hành có suy nghĩ” xuất phát từ ý thức tôn trọng và trách nhiệm đối với người khác cũng như thế giới đang sống chung quanh chúng ta, sẽ đưa đẩy chúng ta trở lại việc hoà mình với thực tại… Những bông hoa rồi sẽ lại nở rộ trong mảnh vườn đất cứng của thời đại chúng ta.

 

Công bằng xã hội được nhắm tới trong các trường De La Salle của chúng ta là gương mẫu thích họp của “những thực hành có suy nghĩ.” Điểm sinh tồn là chúng ta cần thấm nhuần vào đầu óc các học sinh sự hiểu biết về nhu cầu thiết thực là giúp đỡ những người đang thiếu may mắn, những người đang phải phấn đấu với sự sống còn, hay những người chỉ cần đến ánh mắt thân tình, nụ cười thiên cảm, hay đôi tai lắng nghe. Đừng nên bao giời coi thường giá trị của những cử chỉ này:

 

Nhiều việc chúng ta làm có thể coi như việc trồng cây mà có lễ chẳng bao giờ mình có dịp núp dưới bóng mát của nó, thế nhưng chúng ta vẫn phải trông cậy.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậu Chúa cho con biết nhìn nhận cũng như có cảm tình trước nhưng khổ cực của người khác và xin Chúa cũng cho con sử dụng tài năng của mình để làm giảm bớt đi những gánh nặng của họ. Amen