Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 29 tháng 04: Cảm nghiệm Thiên Chúa

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1770:  Thuyền Trưởng James Cook đặt chân lên đất liền của Úc Châu tại Botany Cove.

1945:  Dachau, một trại tập trung đầu tiên do Nazis thiết lập năm 1933, hôm nay được quân đội Hoa Kỳ giải cứu

1967:  Muhammad Ali từ chối gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Ông bị tước bỏ danh hiệu vộ địch thế giới về Quyền Anh, và bị kết án về tôi danh là cố ý đào thoát.

1992:  Tại Los Angeles, các nhóm chủng tộc nổi loạn sau khi bồi thẩm đoàn da trắng tuyên bố  vô tội cho các  bị can, tức là các viên chức cảnh sát đã đánh đập một người Mỹ gốc Phi Châu tên là Rodney King

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Có hai lớp người làm Thiên Chúa vui lòng: những người thờ phượng Ngài với hết cả tâm hồn vì họ biết Ngài; lớp người thứ hai là những người đang đi tìm kiếm Ngài với cả tâm hồn vì họ chưa biết về Ngài.___Ivan Panin

 

Suy niệm trong ngày

 

St John Baptist De La Salle:

 

Các bạu hãy thờ lậy mầu nhiệm cực thánh này, đó là mầu nhiệm hoàn toàn vượt trên mọi cảm quan và mọi lý lẽ của chúng ta … Các bạn hãy tuyên xưng rằng mọi điều mà mình có thể nói và mọi điều mình có thể cảm nhận, chính là mầu nhiệm Một Chúa trong Ba Ngôi Vị: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Đây chính là đối tượng mà Giáo Hội trên trời cũng như dưới đất đem hết lòng kính thờ … Hôm nay, các bạn hãy tỏ lòng thần phục mầu nhiệm thánh thiện này và hãy nhận thức rằng đây là mầu nhiệm cao trọng trên hết mọi mầu nhiệm vì đó là nguồn mạch của mọi mầu nhiệm.

 

Thật là hoàn toàn hợp lý khi chúng ta gọi Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của đức tin, bởi vì không có điều gì khác ngoài đức tin mới soi sáng cho chúng ta về mầu nhiệm này. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta biết đến mầu nhiệm ấy cho dù chỉ là biết hời hợt bên ngoài. Tuy thế chúng ta cũng biết được về Thiên Chúa Ba Ngôi với hết khả năng chúng ta có trong cuộc sống này.  Chỉ có đức tin mới giúp con người chúng ta hướng tâm hồn trọn vẹn đến mầu nhiệm cao cả này, là mầu nhiệm siêu vượt vô cùng tận, ngoái sức tưởng tượng loài người.

 

Vì vậy hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có niềm tin sâu xa để tin tưởng vào mầu nhiệm cực thánh này; đồng thời trong khi tuyên xưng vững vàng rằng Thiên Chúa là Một Chúa Ba Ngôi thi cũng minh định rằng phúc cho những người không nhìn thấy mà tin theo…

 

Các bạn hãy dâng hiến mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi cực trọng, và với hết khả năng của mình hãy tôn vinh danh Ngài trên khắp cõi địa cầu. (Suy Niêm về Ngày Chủ Nhậi Tôn Kính Thiên Chúa Ba Ngôi)

 

Lời cầu nguyện

 

Louis Everly nói Thiên Chúa không phải là một ý niệm hay là một định nghĩa nào đó - Thiên Chúa là sự hiện diện mà chúng ta có thể cảm nghiệm được trong tâm hồn. Xin Chúa hãy ngự trị trong trái tim con vì trong tâm tư của con cho đến nay, con có thể hiểu phần nào mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi.