Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 07 tháng 04: Giầu sang cũng thế thô

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1719:  John Baptist De La Salle chết ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại St Yon gần thành phố Rouen nước Pháp.

1795:  Nước Pháp bắt đầu áp dụng hệ thống đo lường bằng đơn vị Mét

1964:  Sinh nhật của Tài Tử Russel Crowe là người đang định cư tại Úc Châu

1983:  Don Peterson và Story Musgrave trở thành những người đầu tiên đi bộ trong không gian, tức là họ dùng chiếc xe có hoạt động đặc biệt để đi ra từ phi thuyền không gian.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tinh thần của giáo dục trước hết là tinh thần đức tin, bao gồm các yếu tố liên hệ, không cần nhìn đến bất cứ điều gì khác; tất cả chỉ nhìn dưới con mắt đức tin mà thôi, không phải làm điều chi cả ngoài việc nhìn sự việc theo nhãn quan Thiên Chúa, đồng thời qui hướng mọi sự về Thiên Chúa.____Thánh John Baptist De La Salle

 

Suy niệm trong ngày

 

Tom Mcllroy:

 

Đời sống của John Baptist De La Salle là một đời sống đáng lưu ý với những khúc quanh ngoài sự mong đợi. Đời sống của ngài thay đổi một cách cảm động, bởi vì ngài đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa Quan Phòng khiến ngài muốn đổi đời từ một công tử nhà giàu và là giám mục nổi tiếng tại địa phương ngài sống để trở thành một nhà giáo dục đầy sáng kiến cho các thanh thiếu niên thuộc giai cấp nghèo, và là quan thày của các nhà giáo.

 

Có một điều khó khăn là nhiều khi chúng ta không biết đem chúng ta so sánh làm sao với các vĩ nhân nam cũng như nữ. Chúng ta tất cả đều không phải là thánh nhân, thế nhưng chúng ta có thể học hỏi rất nhiều nơi thánh John Baptist De La Salle.  Thánh nhân biết sống theo tín điệp của Chúa Kitô qua việc tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, với tâm hồn luôn rộng mở đón nhận chương trình Thiên Chúa áp dụng vào mình.

 

Khi không chịu đón nhận những đặc ân dành cho mình tại nước Pháp vào thời điểm thế kỷ XVII, chàng trai De La Salle gặp phải chống đối cùng nhiều lời phê bình mạnh mẽ của người đương thời. Ngài trọn vẹn tin tưởng vào sứ mệnh của mình nên sẵn sàng rời bỏ nếp sống giầu sang phú quí cùng địa vị cao trọng để rồi dẫn đưa các bạn hữu đồng nghiệp ngành giáo dục về nhà mình, đồng thời nhất quyết mở trường học dù đó là điều vô vọng. Đâu là gương tốt hơn cho chúng ta noi theo khi chúng ta phải đối diện với những quyết định khó khăn trong cuộc sống?

 

De La Salle biết rằng ở trên đời không có chuyện gì xẩy đến ngẫu nhiên cả - ngài luôn lắng nghe tín điệp Chúa Kitô gởi đến, và không hề sợ khi phải đáp lại lời Chúa gọi. Là những người thuộc dòng Lasan, chúng ta đã có phước được noi theo gương của Vị Sáng Lập Dòng Sư Huynh cũng như sáng lập ra các trường học Công Giáo. Chúng ta có thể tìm thấy đường hướng khôn ngoan của ngài dẫn dắt chúng ta, tinh thần tích cực noi gương đức khiêm nhừng của ngài, cùng sức phấn chấn làm việc để mưu ích lợi cho ngưòi khác qua lòng nhiệt  thành đầy sinh động của ngài.

 

Chúng ta đã gia nhập đaị gia đình De La Salle để học hỏi. Chúng ta cũng tiến vào con đường phục vụ.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, Chúa đã linh ứng cho Thánh John Baptist De La Salle biết hành động thiết thực nhờ đó mà giới thanh thiếu niên đã nhận được nền giáo dục Kitô Giáo. Xin Chúa cũng linh ứng cho anh chị em chúng con cùng nhau đến với những người đang cần chúng con giúp đỡ, và xin cho chúng con biết chia sẻ hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận đặc biệt với những người chưa được ân phúc này. Amen