Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 15 tháng 05: Lòng hiệt thành rất cần

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1940:  Vớ bằng vải ny lông, một sản phẩm polymer thành công kết hợp bởi than, nước và không khí, đi vào thị trường Hoa Kỳ

1948:  Sứ mệnh 28 năm của Anh Quốc đối với Palestine chấm dứt

1972:  Okinawa, một hòn đảo Nước Nhật đã từng nằm dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ nay được trả lại cho chính phủ Nhật Bản

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Những điều phía sau và phía trước chúng ta đều là những chuyện nhỏ nếu so với nhhững điều trong chính bản thân chúng ta,___Ralhp Waldo Emerson

 

Suy niệm trong ngày

 

Maria Giocomantorio:

 

Đừng đi ra cạnh tàu! Hãy bình tĩnh mà giữ cho con tàu thăng bằng! Nhân đức ở chính giữa.

 

Thật khó mà mường tượng ra được thánh John Baptist De La Salle lại đưa ra lời xác nhận trên đây cho các anh em tu sĩ của mình. Những việc trọng đại thường không do những người lãnh đạm thực hiện. Thánh De La Salle làm gì là làm với cả tâm tình chứ không nửa chừng thoái chí. Ngài đầy nhiệt thành. Không có việc mang ý nghĩa nào đạt tới mà không có nhiệt thành. - điều mà người ta gọi là nỗ lực hay đam mê tận tình. Thật khó mà hiểu nổi vế các văn sĩ, nghệ sĩ, người lãnh đạo, các thánh thiếu lại là những người vắng lòng nhiệt thành.

 

Lòng nhiệt thành của người Kitô hữu không nên lẫn lộn với sự cưỡng ép phá hoại. Các phạm nhân tôi hình khét tiếng, cũng như các bạo chúa điên cuồng, là những người do vũ lực phá hoại từ nội tâm đã bị thúc ép đi đến thái độ cực đoan đối với nhiều vấn đề mà họ khó có thể kiểm soát nổi. Lòng nhiệt thành từng nung nấu De La Salle và lòng nhiệt thành mà thánh nhân muốn có nơi anh em tu sĩ của mình tự nói lên sự sàng tạo có tình cách xây dựng, với nghị lực thăng tiến, và biến đổi người khác trở nên có khả năng.

 

Thánh De La Salle chiếu tòa lòng nhiệt thành của mình trong những hoạt động can đảm đầy hiệu năng. Với tâm tình được linh ứng qua niềm tin và tình yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân đã đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa để dấn thân hoạt động rất nhiện thành. Trong tác phẩm Power of Myth, Joseph Campbell đã kưu ý rằng:

 

Ảnh hưởng của một người đầy sức sống là người tiếp sức sống cho người khác; đây là điều chắc chắn không thể hồ nghi được. Thế giới mà không có tâm trí sẽ chỉ là mảnh vườn hoang vắng…Bất cứ thế giới nào được coi là thế giới cho đúng nghĩa thì thế giới đó phải sống động… việc cần phài làm là đem sức sống vào thế giới đó, mà phương thế duy nhất có thể làm được là phài tìm ngay trong hoàn cảnh của mình, nơi đang có sự sống, và hãy trở nên sống động thực sự qua chính bản thân của bạn.

 

Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những con người sống động đày đủ, nhiệt thành dấn thân cho Tin Mừng và phục vụ tha nhân.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin giúp con đem vào đời sống thực hành lời của thánh De La Salle: “Hãy hiểu rõ một điều trong khi giao tiếp với những con trẻ đã được ủy thách cho các bạn, các bạn phải coi mình là những thừa tác của Thiên Chúa mà hoạt động với lòng nhiệt thành chân chính, và kiên nhẫn đón nhận mọi khó khăn gây nên đau khổ cho mình. (Suy niệm trong buổi tĩnh tâm).