Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 20 tháng 05: Quan tâm đến ơn cứu độ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1773:  Thuyền Trưởng James Cook thả con trừu đầu tiên trên đất liền New-Zealand

1902:  Cuba dành độc lập khỏi quyền cai trị của Hoa Kỳ

1996:  Iraq và Liên Hiệp Quốc ký bản qui định Chưong Trình Đổi Dầu Lấy Thực Phẩm, thỏa thuận cho việc sử dụng dầu vào cứu trợ nhân đạo

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Chúng ta không thuộc về chúng ta, cái mà chúng ta có cũng chẳng phải là của chúng t., Chúng ta không tạo dựng nên bản thân mình. Chúng ta không thể làm chủ bản thân mình. Chúng ta là tài sản của Thiên Chúa do Ngài tạo dựng, được Ngài cứu chuộc và tái sinh.___ John Henry Newman

 

Suy niệm trong ngày

 

John Baptist De La Salle:

 

Hãy nhớ điều mà các bạn dâng cho Thiên Chúa sẽ không phải là vô hiệu quả đâu, bởi vì điều ấy liên quan tới sự cứu rỗi linh hồn con cái Thiên Chúa mà Ngài ủy thác cho các bạn chăm sóc. Vào ngày phán xét, các bạn sẽ trả lời cho các em cũng như trả lời về chính bản thân các bạn vậy. Các bạn phải xác tín một điều này là Thiên Chúa sẽ để cho các bạn tính sổ về linh hồn các em trước khi Ngài tính sổ về các bạn. Lý do là khi các bạn chịu trách nhiệm về các em, thì đồng thời các bạn cũng quan tâm đến sự cứu rỗi của các em một cách cần mẫn như sự cứu rỗi của chính mình vậy.

 

Cho đến nay, các bạn đã từng quan tâm đến sự cứu rỗi của các học sinh như là trách nhiệm của riêng mình trong suốt thời gian các em nằm trong vòng tay hướng dẫn của mình hay chưa? Các bạn đã từng thực hành những việc thánh hóa bản thân, vậy nếu các bạn có lòng hăng say đến sự cứu rỗi của những người mà các bạn được mời gọi giáo dục, thì các bạn sẽ chẳng nên thiếu sót việc đào tạo chúng và đặt chúng vào ý hướng này. Các bạn hãy an tâm rằng nếu mình hoạt động cho sự cứu rỗi của chúng theo chiều hướng như vậy, thì Thiên Chúa cũng sẽ lo liệu cho sự cứu rỗi của các bạn. Các bạn hãy cố gắng duy trì tinh thần này cho tương lai. (Meditations for the time of Retreat)

 

Có nhiều con trẻ mà tính tình chúng chẳng mấy được cha mẹ quan tâm, có khi chẳng quan tâm chú nào. Từ sáng cho đến chiều chúng chỉ làm những điều mà mình thích làm. Chúng không mấy kính trọng cha mẹ. Chúng ít vâng lời họ. Chúng càu nhàu những sự việc nhỏ mọn. Có đôi khi lỗi lầm của chúng không xuất phát từ tâm hồn hay trí khôn của chúng, nhưng là do tình trạng chúng lâm vào hoàn cảnh sống một thân một mình, chẳng ai đoái hoài tới. Trường hợp chúng có tinh thần bạo dạn kiêu kỳ, hoặc được trao một trách nhiệm nào đó tại nhà trường thì từ đó chúng có thể đạt được cảm hứng và rồi tiến đến chỗ hiếu học. Cho dù như thế, chúng vẫn cần được hướng dẫn đi vào con đường chung ngay thẳng, chứ không để cho chúng muốn làm gì thì làm (Nội qui Trường học).

        

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con đối xử với các em một cách đặc biệt. Xin cho con biết trách nhiệm giúp đỡ những người trong vòng tay săn sóc của con tiến bước trên con đường đi đến Chúa. Amen