Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 09 tháng 05: Can đảm nhận thử thách

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1914:  Tổng Thống Woodrow Wilson công bố Ngày Ghi Ơn Các Bà Mẹ là ngày nghỉ lễ đầu tiên tại Hoa Kỳ  

1960:  Cơ Quan Điều Hành Thuốc Phẩm  và Thực Phẩm của Hoa Kỳ lần đầu tiên chấp thuận thuốc viên ngừa  thai. Đây là cuộc cách mạng về vị trí xã hội và kinh tế của người phụ nữ trong xã hội.

1962:  Một tín hiệu Laser tím đỏ lóe lên từ cung trăng do công trình thành công của Louis Smullion và Giorgio Foccio thuộc Học Viên Kỹ Thuật tiểu bang Massachusetts

2006:  Hai thợ mỏ người Tasmania Úc Châu là Todd Russell và Brant Webb được cứu thoát sau 14  ngày bị kẹt dưới hầm mỏ đào vàng tại Beaconsfirld Tasmania

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Với lòng can đảm, bạn sẽ bạo dạn đi vào hiểm nguy, có đủ sức mạnh để có tâm tình thương cảm, và khôn ngoan để có thái độ khiêm nhường. Can đảm là nền tảng của lòng chính trực.___Keshavan Nair

 

Suy niệm trong ngày

 

Brother Gerald Barrett:

 

Tôi xin mời các bạn cùng suy niệm về các tư tưởng của Cha Antony Ross OP:

 

Người dũng cảm thực sự không phải là lớp người chưa bao giờ biết sợ hãi, hay hay là những người hành sự ngông cuồng, cũng không phải là những chiến sĩ luôn ỷ nại vào tài nghệ huấn luyện, rồi lao mình vào chiến trường và chiến đấu liều mạng mà không hay biết ít nhiều về nguy hiểm.

 

Người dũng cảm thực sự chính là người biết đo lường khó khăn và nguy hiểm một cách thực tế, là ngưòi hiểu biết những hệ lụy liên hệ với tất cả khả năng của mình, rồi dựa vào những hiểu biết của mình, đương sự kiểm soát được những cảm giác nẩy sinh trong bối cảnh cụ thể, để xét xem đó là cảm giác sợ hãi hay hoan hỷ, quá tự tin hay chưa tự tin đủ.

 

 

Lời cầu nguyện

 

Trong thơ gởi cho tín hữu Do Thái, có đoạn viết: 17 “Bởi thế, Ngài đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.18 Vì bản thân Ngài đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách.” (Do Thái 2:17-18) Lậy Chúa xin Chúa hiện diện với chúng con hôm nay và cùng với chúng con đương đầu với những thử thách sẽ xẩy đến với chúng con. Một số những cam go mà chúng con có thể gặp phải sẽ cần đến sức mạnh và can đảm. Với ơn Chúa giúp sức, chúng con có thể thắng vượt những thử thách cam go nhất. Amen