Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 17 tháng 06: Từ lỗi lầm trở thành tốt hơn

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1631:  Mumtaz Mahal chết trong lúc sinh con. Hoàng Đế Mughal là Vua Shah Jahan I đã cho xây cho nàng lăng mộ đặt tên là Taj Mahal

1961:  Vũ viên Ballet Nga Sô tên là Rudoft Nureyev đã đào thoát tại Paris để trốn sang thế giới Tây Phương

1991:  Quốc Hội Nam Phi bãi bỏ Đạo Luật Đăng Ký Dân Chúng, là đạo luật đã từng buộc người dân Nam Phi  phải xếp hàng và đăng ký sắc tộc của con mình khi sinh

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Không phải núi non mà chúng ta cần phải khắc phục, nhưng chính bạn thân chúng ta mới cần phi khắc phục.___Sir Edmund Hillary

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Một triết gia Hoa Kỳ và cũng là người cải cách nền giáo dục của thế kỷ XX là Ông John Dewy (1859-1952) có lần viết lên những lời rất hiệu quả như sau:

 

          Người sống luân lý là người dù có làm gì đi nữa cũng vẫn đang trở thành người tốt hơn. 

 

Tôi rất thích câu định nghĩa thế nào là luân lý này, vì rất tương hợp với một quan điểm Kitô Giáo theo khía cạnh là Thiên Chúa sẽ luôn luôn tha thứ cho chúng ta.  Tất cả những điều chúng ta phải làm là hãy bỏ lại đằng sau các lỗi lầm của mình, với ý thức rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, rồi đi đến quyết tâm trở thành người tốt hơn. Đây chính là thái độ bền vững trong nhân đức tin và nhân đức Cậy (hy vọng) cao cả. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tha thứ mi lỗi lầm của chúng ta miễn sao chúng ta cố gằng trở thành người tốt hơn.

 

Câu định nghĩa cũng phù hợp với quan điểm giáo dục của Dewy và được coi là tư tưởng tiến bộ vào thời điểm mà ông viết ra quan niệm như sau:

 

… sự nhấn mạnh nên nhắm tới nhiều hơn đó là việc mở rộng tâm trí, khai triển phương thức giải quyết khó khăn cũng như sở năng suy nghĩ trong chiều hướng xây dựng hơn là ch nhằm đến việc làm sao để nhớ được các bài học mà thôi.

 

Quan điểm của Dewy được rộng rãi chấp nhận thời nay nhiều hơn là vào thời của ông sinh sống. Chúng ta nhằm đến việc mở rộng tâm trí mình, không những bằng cách lãnh hội kiến thức, nhưng còn bằng cách lượng gía các nghệ thuật. Chúng ta cố gắng học cách suy luận theo chiều hướng xây dựng và đưa ra những phán đoán tốt đẹp hơn là chỉ biết nhớ lại những bài vở đã học. Chúng ta tìm phưong hướng đạt đến các giá trị mà mình đã từng chủ trương một cách tự do chứ không do áp đặt. Đây mới chính l những nguyện vọng của chúng ta.

 

Chúng ta đương nhiên sẽ có những sai trái. Khi các sự viêc đi trệch đường, th một điều nên biết là chúng ta có thể phạm vào một lỗi lầm khác lớn hơn nếu chúng ta cứ lo việc trách mắng người khác hoặc cứ để mình sa xuống vũng lầy của hối tiếc lâu dài. Tốt nhất là hãy học hỏi từ lỗi lầm và làm quen với quyết tâm làm sự việc cho tốt hơn.   

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin giúp con luôn hướng về đằng trước và trở thành người tốt hơn. Nếu như cuộc sống có trắc trở thế nào thì cho con nhớ đến lời khuyên thực hành của Winston Churchill: “Nếu bạn đang trên đường xuống hỏa ngục thì bạn cứ tiếp tục mà xuống.”