Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 23 tháng 06: Sống để mến Chúa yêu Người

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1960:  Nhật Bản ký Hiệp Ước “Cộng Tác Về An Ninh Song Phương” với Hoa Kỳ.

1983:  Đức Giáo Tông người Ba Lan Gioan Phaolô II gặp gỡ thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết là Lech Walesa với ý niệm chung đi đến việc chấm dứt chủ nghĩa cộng sản tại Ba Lan.

1991:  Trò chơi với nhân vật trong video mang tên “Sonic the Hedgehog” được khai trương, đã trở thành một  trò chơi thông dụng nhất tư xưa đến nay

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Hãy dẹp bỏ cảm giác bực bội vào những lần lâm vào cảnh nhục nhã, bởi vì các nhục nhã sẽ đem lại cho bạn điều tốt đẹp nếu bạn biết chấp nhận ở một phương diện tích cực nào đó.___ Thánh John Baptist De La salle

 

Suy niệm trong ngày

 

Thánh John Baptist De La salle:

 

Những người Pharisêu vả Hêrôđêria theo như Tin Mừng ngày nay kể lại: họ đến gặp Chúa để ca ngợi Ngài vì lời giảng dậy vể đường lối Thiên Chúa cách trung thực, không cần xem người ta là ai mà cũng chẳng chú ý đến địa vị của người ta như thế nào… Nếu các bạn thực hiện các hoạt động để làm vui lòng người khác, các bạn sẽ không nhận sự đền đáp nào cả, còn những tặng vật mà người ta trao cho các bạn chỉ là những tặng vật rất nhỏ, rất dòn mỏng và tạm bợ chóng qua… Vì thế khi một tư tưởng được người đời kính trọng lẻn vào đầu óc, các bạn hãy nhớ lời Thánh Phaolô dậy rằng: “Nếu tôi chỉ tìm cách làm vừa lòng người đời, thì tôi không phải là người tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô nữa.”

 

Tránh tìm cách làm vừa lòng người đời mà thôi thì chưa đủ; nhưng còn buộc chỉ có một ý muốn làm vừa lòng Thiên Chúa, và cũng như lời Thánh Phaolô ni: các bạn hãy thực hiện những hoạt động trong mọi sự với cung cách có gía trị trước mặt Thiên Chúa … bởi vì thánh nhân thêm rằng thánh ý Thiên Chúa thì thánh thiện và trong sáng nên các hoạt động của các bạn cũng nên mang ý nghĩa trong sáng chứ không nên có ngụ ý động lực nào ngoài việc làm vừa lòng Thiên Chúa mà thôi.

 

Đây sẽ là phương thế đích thực và chắc chắn nhất để đi theo đường lối Thiên Chúa để ngày càng tiến tới trên đường nhân đức. Lý do là mọi hoạt động chúng ta hướng đến Thiên Chúa là mục đích và cứu cánh của đời sống mai sau, th ngay đời này Ngài cũng là mục đích và cứu cánh của mọi hoạt động chúng ta…. Bởi vì Thiên Chúa như lời Thánh Pholô nói không kêu gi chúng ta trở nên người bất xứng, có nghĩa là chúng ta đừng làm những gì bất xứng với địa vị của mình, đừng làm những việc đê tiện, những việc biến thành đồi bại do những mục đích xấu sa theo như ý mình muốn. Thực ra Ngài kêu gọi chúng ta trở nên thánh thiện. Chính vì vậy bất cứ ai không uốn nắn mình hành động theo chiều hướng của Thiên Chúa sẽ không những khinh miệt con người, mà thực ra đã khinh miệt chính Thiên Chúa.  (Suy niệm vê Chủ Nhật thú 22 sau lễ Hiện Xuống)

 

Lời cầu nguyện

 

Thánh John Baptist De La salle viết trong bài suy niệm của ngài về thánh nữ Catherine thành Siena như sau: “Ngay nơi thế trần Thiên Chúa cũng trả công cho chúng ta gấp trăm những việc được làm cho Ngài. Tư tưởng này thật là điều khích lệ biết bao cho các bạn khi sẵn sàng v lòng mến Chúa mà chịu đựng đau khổ xẩy đến cho các bạn.” Xin Chúa giúp con biết sống tin tưởng vào Chúa và quyết tâm giúp đỡ tha nhân. Amen