Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 26 tháng 06: Trung thực với chính bản thân

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1934:  Chiếc trực thăng cất cánh đầu tiên là Kocke-Wulf  Fw 16 

1945:  Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc được 50 quốc gia thành viên ký tại San Francisco California

1959:  Đường hàng  hải St Laurence nối liền Đại Hồ Bắc Mỹ với Đại Tây Dương được khánh thành do Nữ Hoàng Elizabeth II và Tống Thống Hoa Kỳ Eisenhower

1974:  Hộp chứa mười gói kẹo cao su tại Ohio Hoa Kỳ là sn phẩm đầu tiên được bán qua hệ thống ghi mã số bằng quang tuyến 

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Điều tốt  cho con người là làm điều sai lầm trong tự do hơn là làm điều phải trong xiềng xích. ___ Thomas Henry Huxley

 

Các bạn phải nhìn nhận mọi người đang sống l anh chị em của mình; hãy tự do ước muốn, tự do hành động và tư do vui hưởng, rồi các bạn sẽ biết đến giá trị của sự hiện hữu, ___Richard Wagner

 

Suy niệm trong ngày

 

By Patrick Jud: Sau đây là một vài tư tưởng khôn ngoan trích dẫn từ cuốn sách Full Human Full Alive của John Powell:

 

Hãy là Chính Mình

 

Người sống trọn vẹn là người được giái thoát qua việc chấp nhận chính mình để trở thành con người chnh xác và hiện thực. Chỉ có những người vui vẻ chấp nhận bản thân mình mới dám tiến vào những nguy cơ và trách nhiệm trở thành chính mình.

 

“Tôi phải là tôi!” một bài hát trữ tình nhấn mạnh ý tưởng như thế, nhưng hầu hết mọi người chúng ta thường hay sa vào cám dỗ thích đeo mặt nạ và đóng kịch. Những thói quen tự bảo vệ cái tôi một cách máy móc ngày một tích lũy nhiều lên trong việc bảo vệ chúng ta tránh khỏi các tổn thương thêm vào thân. Thế nhưng, các thói quen máy móc đó là bức chắn ngăn cách chúng ta xa với thực tế và làm giảm bớt đi nhãn quan của chúng ta, và sẽ hạ thấp khả năng sinh sống.

 

Trở nên chính mình hàm chứa nhiều hệ quả. Có nghĩa là chúng ta tự do sở hữu, và bầy tỏ những cảm xúc, những ý kiến và sở thích của mình. Những cá nhân đích thực có thể suy nghĩ theo tư tưởng riêng của mình, và có những lựa chọn riêng cho mình. Họ vượt lên trên những nhu cầu đột xuất về việc phải cần đến sự chấp thuận của người khác. Họ không bán bản thân mình cho ai cả.

 

Những cảm nghĩ, tư tưởng và lựa chọn của họ không phải để cho ai thuê mướn. “Thuộc về bản thân mình mới là thực” đó là nguyên tắc sống và cũng là lối sống của họ.

 

Lời cầu nguyện

 

Albert Schweitzer nói “thảm kịch của đời sống là cái chết trong một người đang còn sống” Con nguyện cầu Chúa cho con được sống trọn vẹn cuộc đời con với chính con, và được tự do về các lựa chọn của riêng cá nhân con. Amen