Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 01 tháng 07: Hãy sống đúng với nhân phẩm

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1916   Chiến trận Somme trong Thế Chiến I, khởi sự tại Pháp khi quân đôi Nước Anh rời các chiến hào để tiến đánh thẳng vào quân đội Đức. Vào lúc kết thúc chiến trận này, có đến  1 triệu 265 ngàn người bị thiệt mạng mà chỉ đem lại nột thắng lợi là chiếm được 11 cây số lãnh thổ.

1969:  Khi lên 9 tuổi, hoàng tử Charkes được phong tước là Hoàng Tử của tiểu bang Wales Nước Anh

1979:  Chiếc thu thanh lưu dộng (Walkman) Sony đầu tiên được tung ra thị trường Nhật Bản

1997:  Nước Anh trao trả đảo Hồng Kông cho Trung Hoa sau 156 năm cai trị đảo quốc này

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Lương tâm được soi sáng bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là người chỉ đường cho mọi người chúng ta.___Robert Huge Benson

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

 Lời minh xác mạnh mẽ của Công Đồng Chung Vatican II qua Hiến Chế Niềm Hy Vọng và Vui Mừng (Spes et Gaudium 1965) đã khẳng định rằng:

 

Nhân phẩm con người đòi buộc chúng ta phải hành động theo lương tâm với sự tự do lựa chọn bởi vì được thôi thúc và lôi cuốn theo cách thức cá nhân xuất phát từ nội tâm, chứ không do những phản ứng mù qung nơi con người, cũng không do những áp lực ngoại tại.

 

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng xác nhận:

 

Quyền thực hành tự do cũng như các vấn đề đạo giáo là những đòi hỏi của nhân phẩm con người mà không thể chuyển nhượng được cho người khác được.

 

Kitô Giáo chủ trương sự tự do này, nhưng Hồi Giáo lại có quan điểm khác hẳn. Họ tìm cách áp đặt các niềm tin theo giáo thuyết của đạo Hồi, và còn phạt bất cứ người nào đi tìm lựa chọn khác. Việc người tín đồ Hồi Giáo trở lại Kitô Giáo thật là một điều rất khó, ngược lại thì có thể dễ dàng hơn, Giám Mục Robinson nói rằng:

 

Chúng ta lớn lên trong sự phát triển luân lý và tinh thần khi chúng ta thực hành hai yếu tố cùng lúc: tìm cách hành động theo chân lý và nhân từ của Thiên Chúa với bất cứ giá nào, đồng thời chịu trách nhiệm về các hành động của chúng ta. Điều này có thể khiến chúng ta vượt trên sự hiểu biết chủ quan về lòng nhân từ để tiến đến sự hiểu biết khách quan về lòng nhân từ của Thiên Chúa mà Ngài mong đợi nơi chúng ta, thế nhưng điều này cần đến một cuộc tìm kiếm thận trọng không ngừng từ cá nhân con người và từ cả nhân loại. Chúng ta có thể tìm kiếm suốt cả đời, trong khi đ chúng ta vẫn liên tục quyết định và hành động dựa trên căn bản hiểu biết hiện tại và cũng có thể là sự hiểu biết chưa đầy đủ về lòng nhân từ này. Mối quan hệ giữa lương tâm của chúng ta và lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn luôn phải bền vững, khiêm nhường và là cuộc đối thọai đầy tình yêu mến.

 

Chúng ta không những vui hưởng nếp sống tự do theo lương tâm mình, mà còn có trách nhiệm đúc nắn lương tâm của chính mình với nhận thức yêu mến đối với Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta. Đây chính là vấn đề hành động theo tinh thần trách nhiệm trong nhân phẩm trọn vẹn của chúng ta với tư cách là con người.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con trở thành những người bất an, và tâm hồn không thế bình an được cho đến khi nào chúng con được an nghỉ trong Chúa. Amen