Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 15 tháng 07: Mọi người đều là anh chị em

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1799:   Một binh sĩ của Vua Napoleon Nước Pháp là Đại Úy Bouchard tìm thấy Viên Đá Rosetta trong một làng quê Rosêta Ai Cập gần thành phố Alexandria. Viên đá này được coi là chìa khóa giải mã những chữ viết tượng hình của Ai Cập. 

1995:  Jeff Besos lập ra trang mạng amazon.com  cho thương vụ. Đây là dịch vụ đầu tiên và rộng lớn nhất trong các trang mạng thương mại

1997:  Nhà thời trang người Hindu là Versace bị ám sát chết ngay bên ngoài nhà của ông tại Miami do một ngưòi mà ông chưa hề gặp có tên là Andrew Cunanan. Người ta tìm thấy xác chết của Andrew 8 ngày sau

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tình anh chị em nhân loại không phải là mục tiêu sống, nhưng là điều kiện mà chúng ta lệ thuộc để mà sống ___John F Kennedy

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Kể chuyện là phần quan trọng theo truyền thống của người Do Thái. Chúa Giêsu là người Do Thái, và Tin Mừng thì đầy những cậu chuyện Ngài kể nhằm truyền đạt đến chúng ta các sứ điệp của Ngài. Các câu chuyện này chúng ta thường gọi là các dụ ngôn. Các dụ ngôn này được kể đi kể lại nhiều lần khiến chúng ta không biết ai là người kể đầu tiên.  Tôi thiết nghĩ và đoán chừng rằng một số dụ ngôn trong Tin Mừng có thể không phải do Chúa Giêsu sng chế ra. Chừng như Ngài chỉ kể lại những câu chuyện mà Ngài đã nghe, hoặc Ngài phỏng theo những câu chuyện Ngài đã nghe. Điều quan trọng đối với Chúa Giêsu xưa kia, và đối vơi chúng ta ngày nay, không phải là các chi tiết cụ thể của các câu chuyện, mà chính là sứ điệp mà chúng ta cần rút tỉa được qua đó. Sau đây là một câu chuyện của người Do Thái. Tôi không biết tác giả là ai thế nhưng sứ điệp ngụ ý bên trong thì quá là rõ ràng:

 

Một giáo sĩ thời xưa hỏi các đồ đệ mình làm sao mà người ta có thể biết được lúc nào thi đêm tàn và lúc nào là ngày bắt đầu.

 

“Có phải là lúc thy nhìn một con vật từ xa mà không rõ là con chó hay con cừu chăng?”

 

Vị giáo sĩ trả lời: “Không phảí!”

 

“Có phải là lúc thày nhìn một cây phía trước mà không rõ là là cây sung hay cây đào chăng?”

 

Vị giáo sĩ trả lời: “Cũng không phảí!”

 

Các đồ đề liền hỏi giáo sĩ: “Vậy thì thưa thày đó là cái gì ạ?”

 

“Chính là lúc mà các con nhìn vào gương mặt của người đàn ông hay đàn bà nào đó mà chúng con thấy họ là anh chị em của chúng con. Lý do là nếu chúng con không làm được điều này thì bất cứ vào giờ phút nào đi nữa thì cũng vẫn là ban đêm.”

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, điều con nhận ra nơi gương mặt mọi người: họ đều  người anh chị em của con, và họ đều đáng được con tôn trng và yêu thương. Amen