Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 21 tháng 07: Phúc cho ai không thấy mà tin

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1873:  Nhà thám hiểm ngưòi Anh William Gosse tuyên bố khám phá ra Ayers Rock. Tên Ayers do ông lấy tên của thủ hiến tiểu bang Nam Úc là Ông Henry Ayers để đặt theo. Vào năm 1985, được chính thức đổi thành Uluru là tên thường gọi của nhóm người Thổ Dân tộc Mutijulu

1944:  Quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên đảo Guam. Vào ngày 10 Tháng 8, họ đòi lại đảo này từ quân đội Nhật Hoàng

1970:  Đập nước Aswan High tại Ai Cập được hoàn thành, giúp cho việc kiểm soát những cảnh nước lụt do

 sông Nil gây nên.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Đức tin luôn giải tỏa được những hoài nghi.  Nếu tôi không có thể hoài nghi, thì tôi không nên tin.         

___Henry Thoreau

 

Suy niệm trong ngày

 

By Bill Firman:

 

Trong Tin Mừng Thánh Luca viết về các thiếu phụ đi viếng mộ Chúa Giêsu. Thánh Luca minh xác rõ ràng việc Chúa Giêsu Phục Sinh. Vị thiên thần tại ngôi mộ nói:

 

          Sao ngươi lại tìm ngưòi sống nơi những người chết? Ngài không còn ở đây nữa.                                  Ngài sống lại rồi (Lc 24:5)

 

Cũng theo Thánh Luca kể lại, sau đó ít lâu, có hai môn đệ đi trên đường Emmau, thi

 

          Chúa Giêsu tiến đến đi bên cạnh họ, nhưng có điều gì đó ngăn cản khiến họ                             không nhân ra Ngài (Lc 24:15)

 

Thánh Marcô diễn tả cùng một biến cố như sau:

 

          Ngài tỏ mình ra với hai người trong nhóm dưới hình thức khác khi họ trên                       đường đi về làng quê  (Mc 16:12)

 

Có hai trường hợp khác minh chứng rằng: các môn đệ lúc đầu không nhận ra được Chúa Giêsu sống lại khi Ngài đến với các ông (Xem Lc 24:26). Thế rồi sau đó khi Chúa Giêsu hiện ra với 11 tông đồ, Thánh Marcô có ghi:

 

          Ngài đến với các ông bởi vì các ông cứng lòng tin và tỏ ra cố chấp (Mc16:14).

 

Có điều dưới khía cạnh nào đó Chúa Giêsu Phục Sinh thật khó mà có thể nhận ra được. Phản ứng của các tông đồ cũng tỏ ra hoài nghi - đây điều mấy không ngạc nhiên bởi vì chính các ông là những người chứng kiến Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chịu chết. Tuy nhiên Chúa Giêsu đến với các ông, có lẽ bởi vì Ngài thấy các ông đã nhìn và biết Ngài là ai nhiều lần trong đời sống của các ông, thế mà các ông vẫn còn không tin.

 

Đức tin là vậy đó. Đức tin là điều chưa chắc chắn. Có thể có nhiều bằng chứng và nhiều cả cảm nghiệm về Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, vậy mà vẫn còn hoài nghi thế no đó. Ở trong điều kiện của con người th thường có những khó khăn và hoài nghi. Mọi người chúng ta đều chưa biết rõ về Thiên Chúa là Đấng như thế nào.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa có đôi khi thật khó mà nhìn nhận ra Chúa trong thế giới.  Xin Chúa ban thêm đức tin cho con.