Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 04 tháng 07: Chết là tiến trình của đời sống

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1776:  Ngày ký Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ do Thomas Jefferson một nhân vật quốc gia soạn thảo

1826:  Ông Thomas Jefferson, Tổng Thống thứ Ba của Hoa Kỳ qua đời đúng 50 năm sau ngày ký Bản  Tuyên Ngôn Độc Lập. Vị Tổng Thống thứ Hai Hoa Kỳ là John Adams cũng qua đời vào hôm nay

1946:  Nước Phi Luật Tân được Độc Lập lần đầu tiên sau 400 năm lịch sự

1954:  Chế độ khẩu phần tại Nước Anh chấm dứt sau 15 năm áp dụng, và 9 năm sau khi kết thúc Thế Chiến II

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nỗi thương tiếc là cơn hấp hối của một chốc lát, vấn vương mãi với thương tiếc là làm hư hỏng cả đời con người___ Benjamin Disraeli

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Chết không phải là một vấn đề cho chúng ta phải tìm cách giải quyết. Chết là một phần của chu kỳ tự nhiên của đời sống mà chúng ta phải chấp nhận khi nó tới, chúng ta thương tiếc, và rồi chúng ta tiếp tục sống. Nếu chúng ta cứ vấn vương mãi với thương tiếc, nó sẽ tiêu diệt chúng ta. Hãy nắm lấy suy nghĩ được diễn tả trong lời đối thoại của Phim Chocolat:

 

          Ông ta vẫn còn thương tiếc ngưòi vợ chết trong thời chiến

          nhưng là muời ba năm sau khi chiến tranh chấm dứt

          mà không phải cuộc chiến mới đây đâu, đó là thế chiên thứ I”

 

Thật là một sai lầm. Chết là góc phần của chu kỳ tự nhiên trong đời sống, mà mỗi người chúng ta không ai né tránh được. Nhiều người trong chúng ta hy vọng mình cùng người thân thích của mình có thể sống lâu dài hơn thời gian đã được ban. Đó cũng là điều tự nhiên mà thôi.  Có điều khi chết xẩy đến với ai, chúng ta không nên thương tiếc quá lâu. Chính phẩm chất của cuộc đời mà chúng ta đang sống mới là quan trọng nhất: chúng ta có thể chủ động phần nào về phẩm chất đó. Lời nói sau đây của Edmund Burke thật là khôn ngoan:

 

          Sự thương tiếc đáng kể đối với người chết là săn sóc các thân nhân còn sống của ngưòi ấy.

 

Có mấy câu cách ngôn khác cũng liên quan đến suy nghĩ này:

 

Hãy sống tốt ngày hôm nay, bởi vì bạn không biết chuyện gì sẽ xẩy ra vào ngày mai.        Hãy đề phòng bởi vì bạn không biết giờ phút nào sự cố sẽ xẩy đến.

 

Tôi lại thích câu ngắn gọn mà một lần nào đó tôi đã nghe – là “ấn tích của giây phút hiện tại,” mỗi giây phút là thời gian để hân hoan vui hưởng, không phải vui hưởng theo chủ nghĩa khoái lạc nông cạn, nhưng với thái độ đầy niềm tin tưởng, mà qua đó chúng ta trân quí những người đang cùng chia sẻ cuộc hành trình của đời sống. - gia đình chúng ta , thân bằng cố hữu, và Thiên Chúa là Đấng ban cho chúng ta hồng ân này. Tâm tình biết ơn về hồng ân chúng ta nhận được có thể trở nên sâu đậm như nỗi thương tiếc mà chúng ta đang cảm nghiệm lúc này.  Hãy hướng đến tâm tình biết ơn về những giây phút cùng nhau chia sẻ - rồi tiếp tục vui sống.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, xin cho con tỏ lòng mến tiếc sâu xa về cái chết của những người mà con yêu thương, nhưng cũng giúp con mau chóng biết tưởng nhớ họ bằng việc săn sóc cho những người còn sống. Amen