Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 08 tháng 08: Hãy sống trung thực với chính ta

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

            Lễ kính chân phước Mary MacKillop, vị thánh đầu tiên của Nước Úc (Xem ngày 15 tháng Giêng)

1972:   Ông Richar Nixson chấp nhận làm ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ.

1974:   Phải đương đầu với sự truy hạch về vai trò của mình trọng vụ tai tiếng Watergate, Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon từ chức, việc từ chức này có hiệu lực ngay vào ngày hôm sau.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Không có một cá nhân nào, trong một giai đoạn đáng kể nào đó, lại có thể  mang hai bộ mặt, một bộ mặt cá nhân mình và bộ mặt khác là bộ mặt đại chúng mà không cảm thấy bối rối lương tâm vì không biết bộ mặt nào là bộ mặt thật của mình.___Nathaniel Hawthorne

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Cho tới năm 1960, Ông Richard Nixon đảm nhiệm vai trò làm Phó Tổng Thống của Tổng Thống Eisenhower. Rồi khi Tổng Thống Eisenhower mãn nhiệm k, Ông Richard Nixon được Đảng Cộng Hòa đề cử làm Ứng Viên Tổng Thống để tranh cử với Ứng Viên trẻ trung của Đảng Dân Chủ là John Fitzgerold Kennedy. Ông Kennedy đã thắng cử với số phiếu khít khao và trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ. Theo thông thường thì các ứng viên thất cử được bổ nhiệm vào các công việc khác, và Ông  Nixon cũng ở trong trường hợp thông lệ này một thời gian. Tuy nhiên đến năm 1968, Ông  Nixon lại được Đng Cộng Hòa đề cử làm Ứng Viên một lần nữa và lần này Ông đắc cử chức Tổng Thống. Rồi đến năm 1972, Ông được tái đắc cử, thế nhưng trong tiến trình bầu cử, có năm nhân vật bị bắt về việc xâm nhập vào các văn phòng Ban Trung Ương Quốc Gia của Đảng Dân Chủ tại Khách Sạn Watergate ở Washington. Một số điều tra được báo cáo là có nhiều nối kết được bao che với chủ mưu từ trước, nên đã đi đến khẳng định là việc xâm nhập này phải do Tòa Bạch Ốc bật đèn xanh.

 

Từ năm 1971, Tòa Bạch Cung đã từng ủy nhiệm cho một đội ngũ chuyên về phá ngầm và gián điêp chính trị qua biệt đội mang tên “Những Người Thợ Ống Nước.”  Mệnh danh như thế bởi vì nó có vai trò bít lại những kẽ hở trong guồng máy điều hành của Tổng Thống Nixon. Người ta cũng được biết rằng vào tháng 9 năm 1971, Nhóm Thợ Ống Nước đã tìm cách làm mất uy tín của cựu viên chức nắm vai trò phân tích thời cuộc trong Bộ Quốc Phòng là Ông Daniel Ellsberg, một người đã để lộ ra cho Báo Chí tài liệu của Ngũ Giác Đài - tức là tài liệu tối mật về chi tiết việc Hoa Kỳ can thiệp vào Chiến Tranh Việt Nam.

 

Với lòng trung thực hoàn toàn xem ra bất nhất, cũng như biết chuyện truy hạch có thể sẽ xậy ra, Tổng Thống Richard Nixon từ chức. trao quyên li cho Phó Tổng Thống là Ông Gerald Ford. Từ sau vụ tai tiếng Watergate, các nhà lãnh đạo đều đặt mình trong tinh thần rất mực đắn đo cận thận hơn. Trong khi chuyện xẩy ra là điều đáng bưồn cho ông Nixon, nhưng vụ Watergate đã mang lại hệ quả tốt là các nhà lãnh đạo có ý thức nhiều hơn về lòng trung thực, và lòng trung thực cá nhân cũng là điều được mong đợi nơi các nhà lãnh đạo. Mọi người đều mong rằng các nhà lãnh đạo tốt phải là những người chân thật và đáng tín nhiệm. Ông Nixon nói: “Dân chúng phải được biết Tổng Thống của mình có phải là người quanh co  hay không.”  Công chúng đã đi đến nhận xét Ông là người quanh co bất kể ông làm được nhiều việc ích quốc lợi dân, vì vậy giờ đây người ta mới nhớ đến ông là người thế nào.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, xin giúp con trở nên người thẳng thắn, để mọi lời con nói đều chân thật, mọi lỗi lầm của con luôn minh bạch,  thái độ của con luôn mưu ích lợi và lòng trung thực của con  không bao giờ tỏ ra bất nhất. Amen