Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 18 tháng 08: Cùng hành trình với người khác

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1964:  Ủy Ban Thế Vận Hội Olympic Quốc Tế cấm Nam Phi tham dự các môn thể thao Olympic tổ chức tai Tokyo vì quốc gia này chủ trương kỳ thị chủng tộc.

1971:  Úc Châu và Tân Tây Lan công bố rút quân ra khỏi Việt Nam

1991:  Nhóm thuộc Cánh Hữu Liên Xô khai mào cuộc đảo chánh Tổng Thống Mikhai Gorbachev. Ông này thất bại là do việc nhúng tay của ông Boris Yetsin cùng với sự ủng hộ của nhiều người trong quốc hội Nga

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Hãy luôn luôn nhớ trong đầu rằng điều kỳ diệu mà bạn học hỏi nơi nhà trường là công trình của nhiều thế hệ cô đọng lại. Tất cả kiến thức này được chuyển vào tay bạn như di sản dành cho bạn để bạn có thể đón nhận, trân quí, và bổ túc thêm,  rồi một ngày nào đó bạn sẽ trung thực truyền đạt di sản này cho con cái mình.___Albert Einstein

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Sự hiện diện của nhà trường, những câu trả lời của ngưòi lớn đều sẵn sàng giúp cho con trẻ học hỏi. Nói thế có lẽ là tóm lược quá ngắn gọn, nhưng hình như là tôi bắt đầu đời sống học sinh tại trường De La Salle với một ý niệm giản dị như thế trong trí khôn tôi. Trong các lớp giáo lý, chúng tôi học giáo lý theo phương thức hỏi và thưa - gồm những câu hỏi quan trọng và những câu trả lời đúng đắn. Tôi những rất muốn thay đổi, nhưng tôi không biết gì về thế giới quanh tôi đang đổi thay quá nhiều, và có nhiều người lại thích thú về niềm tin của mình đang chịu thử thách. Tôi mong đợi một số thay đổi nào đó như các đổi thay của các thời đại trước, thế nhưng không thay đổi theo tầm mức đổi thay quá nổi bật đến độ trở nên đặc điểm của hậu bán thế kỷ hai mươi.

 

Một số người Công Giáo nhn lại thập niên 1950 và trước đó tức là thời kỳ tiền Công Đồng Vatican II, họ mong mỏi tình tương thân tương trợ trung thực, sự xác tín đồng nhất, lòng cương trực chân chính biến thành yếu tố chính của tâm thức Công Giáo trong thời đại đó. Một số người khác lại muốn nhìn lại và mong ước với suy nghĩ là “Giá như đừng có Công Đồng Vatican II.”

 

Nói như vậy thì cũng không khác gì khi cũng nói nếu giá như đừng sáng chế ra các màn ảnh TV, mạng lưới điện tử, kính viễn vọng Hebble, điện thoại lưu động,  hay một số những phát triển về kỹ thuật như hiện nay. Có nhiều chiều hướng thay đồi giúp biến đổi thế giới mà chúng ta đang sống, cũng như thấy xuất hiện nhiều khó khăn đến từ các phát triển bên ngoài Giáo Hội chứ không phải từ bên trong Giáo Hội. Thời đại bây giờ, không phải chỉ có cá nhân con người mạnh ai nấy thực hiện cuộc hành trình riêng của mình, mà toàn thể xã hội cùng nhập cuộc, và cả các Giáo Hội bao gồm trong trong đó, tất cả cùng chuyển động, cùng thay đổi, cùng hành trình. Có lần tôi cứ nghĩ rằng những thái độ “không có niềm tin” xuất phát từ phía tôi, thế nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rằng tình trạng thiếu vằng niềm tin có thể đến từ xã hội biến chuyển, cũng có thể do các thái độ thay đổi bên trong Giáo Hội nữa, chứ không thuần túy bởi niềm tin của cá nhân tôi. Mỗi người chúng ta đều đang ở trong cuộc hành trình riêng của mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng ở trong cuộc hành trình tập thể mà những thay đổi nhiều khi lên xuống bất thường khiến chúng ta có thể mất thăng bằng cuộc sống.

 

Lời cầu nguyện

 

Có lần Anwar Sadat nói: “Chỉ có niềm hy vọng cho một xã hội biết cư xử với nhau như các phần tử trong một đại gia đình, chứ không theo các cá nhân riêng biệt mạnh ai nấy hành động.”  Xin Chúa ban ơn hiệp nhất trong xã hội tân tiến đa dng mà chúng ta đang sống cùng với thái độ dấn thân mạnh mẽ vào đời sống với tinh tương thân tương trợ của mọi anh chị em trên toàn cầu. Xin cho chúng con sống theo giá trị đạo lý không thay đổi đó là mến Chúa và yêu người. Amen