Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 23 tháng 08: Vượt khỏi cái tôi đến với tha nhân

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1305:  William Wallace qua đời, ông được coi là anh hng dân tộc của đất nước Tô Cách Lan

1939:  Thỏa Ước Molotov-Ribbentrop, còn gọi là Thỏa Ước Hitler-Stalin, được ký kết. Thoả ước đề cập đến sự  thỏa thuận không  xăm lăng vào quốc gia của nhau là Liên Sô và Nước Đức, đồng thời cũng hàm ý một điều khoản chính thức giữa hai nước là cùng chia sẻ về hai nước Ba Lan và Phần Lan

1990:  Đông Đức và Tây Đức loan báo tái hiệp nhất vào ngày 3 thánh Mười.

2005:  Quân đội Israel di chuyển những người đinh cư Do Thái cuối cùng ra khỏi giải Gaza

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Mọi người đều chết. Thế nhưng không phải mọi người thực sự đã sống.___ William Wallace

 

Nhừng ai cứu được một mạng sống có thể coi như đã cứu được cả thế giới. ___ The Talmud

 

 

Suy niệm trong ngày

 

Haylene Peipert:

 

The Talmud là cuốn sách luật và thần thoại nổi tiếng của người Do Thái đã nêu ra câu hỏi sau đây:

 

Tại sao Thiên Chúa lại chọn việc tao dựng nên loài người bằng cách khởi sự dựng nên người đàn ông là ông A Dong trước tiên?

 

Chắc chắn một điều là loài người đã sinh sản đông đảo một cách dễ dàng hơn nếu như Thiên Chúa đã chọn việc tạo dựng nên nhiều người cùng một lúc. Sách Talmud trả lời rằng lý do Thiên Chúa trước tiên đã tạo dụng nên một người mà thôi để dậy cho người ta biết rằng mọi người đều là những cá nhân khác biệt nhau.

 

Suốt chiều dài của lịch sử loài người, cá nhân con người đã từng chịu khổ đau với cuộc sống chung nghẹt thở. Tổ tiên chúng ta buộc phải là phần tử của một nhóm người, của quốc gia và tôn giáo.

 

Chúng ta thuộc về kỷ nguyên tân tiến này, được lựa chọn để nắm giữ những lối đi riêng rẽ cá nhân. Đây là ưu điểm và cũng là trách nhiệm đáng sợ. Cho dù sự quyến rũ của chủ nghĩa cá nhân có thể là phấn khởi, thế nhưng không phải là không có khía cạnh đen tối ca nó. Lý do là những ai bị ám ảnh bởi chủ nghĩa cá nhân có thể sẽ là những người gặp đau khổ về tình trạng mất liên kết, phân rẽ, và cô đơn.

 

Trong thế kỷ XXI này, chúng ta sẽ đứng trước một thách đố là chúng ta phải trung thực với cái tôi độc nhất của mình, nhưng cũng nên nhớ rằng cho dù Thiên Chúa bắt đầu chỉ tạo dựng nên cá nhân một người, mọi người chúng ta cũng cùng chia sẻ với nhau cùng một ông tổ, nên chúng ta đều là phần tử của một gia đình, đó chính là gia đình nhân loại,

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con tìm thấy vị trí của con trong thế giới của Chúa, không phải  cho lợi ích của riêng con mà cho lợi ích của mọi người.