Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 08 tháng 09: Hạnh phúc đang ở trong tầm tay

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1504:  Tượng David cao 5.2 mét của Michelangelo phải mất ba năm mới hoàn tất, được mở màn khánh thành tại Florence

1565:  Một cuộc lưu đầy dẫn đến việc thiết lập cuộc định cư thường trú của người Âu Châu đầu tiên tại Bắc Mỹ ở St Augustine Florida

1950:  Công Ty 3M Hoa Kỳ bắt đầu đưa vào thị trường cuốn băng keo Scotch Tape

1966:  Giai thoại thứ nhất Star Trek trong loạt phim tập khoa học giả tưởng vói hai diễn viên chính là Thuyền Trưởng Kirk và Ông Spock được đưa lên màn ảnh TV

1986:  Tướng Augusto Pinochet, Tổng Thống Nước Chí Lợi Nam Mỹ thoát nạn trong một cuộc bị mưu sát,  trong dịp này năm người cận vệ của ông bị chết

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Phúc cho người nào biết khát mong có bạn hữu, thì linh hồn họ cũng đang gào mong Thiên Chúa cho dù họ không nhận ra như vậy ____Habib Sahabib

 

Suy niệm trong ngày

 

Donna-Maree Yorgey:

 

Đồng tác giả cuốn sách Affluenza là Clive Halminton có viết trong một bài đăng trên báo:

 

Một sự đồng thuận khá rộng đều cho rằng con người ta cần có thêm tiền nhiều hơn số mình đang có. Hầu như ai cũng hành sự theo quan niệm như thể càng có nhiều tiền thì mình càng hạnh phúc hơn. Tuy nhiên khi con người ta đạt tới mục tiêu tài chánh mà mình mong ước rồi, họ lại chẳng thấy hạnh phúc thêm chút nào... Theo kết quả của một cuộc khảo sát, có đến 62 % người Úc – kể như hai phần ba – tin rằng họ không đủ tiền để mua mọi sự mà họ thực sự cần đến.

 

Hầu hết mọi người chúng ta đầy mâu thuẫn về phương diện này hay là phương diện  khác, bởi vì chúng ta lẫn lộn điều mà chúng ta muốn với điều mà chúng ta cần. Cuối cùng hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết vui mùng và biết ơn về những gì chúng ta có. Gia đình và bạn hữu là những người chúng ta không thể mua được.

 

Tình thương yêu gia đình và bạn hữu là điều mà chúng ta cần. Chúng ta có thể nghèo về vật chất nhưng vẫn có thể giầu thực sự. Như vậy hạnh phúc đang rớt xuống vai chúng ta. Có người diễn tả điều này với nhũng lời đơn sơ nhưng rất là súc tích sau đây:

 

                             Hạnh phúc như chú bướm bay

                             Đuổi theo thì bướm vuột tay dễ dàng

                             Chi bằng chẳng muốn ngó ngàng

                             Thì chú xuống đậu nhẹ nhàng trên vai

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con chấp nhận cuộc sống như tình trạng đang đến với con, cho con vui vẻ với gia đình và bạn hữu. Xin Chúa ban cho chúng con sức khỏe tốt và tâm hồn an bình để chúng con chia sẻ hồng ân hạnh phúc đang đến nhẹ nhàng với chúng con và rơi nhẹ nhàng xuống vai chúng con.