Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 15 tháng 09: Bài giảng tốt là sống chứng nhân

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1835:  Charles Darwin tới được Quần Đảo Galapagos, ngoài vùng duyên hải Nam Mỹ trên tàu HMS Beagle. Tại đây ông khai triển lý thuyết tiến hóa của ông về tình trạng diễn tiên tự nhiên của tạo vật.

1984:  Hoàng tử Henry, con thứ hai của Thái Tử Charle và Công Nương Diana sinh tại Luân Dôn

2000:  Thế Vận Hội Mùa Hè lần thứ 27 được tổ chức tại Sydney Úc Châu

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Chúng ta không hành động một cách đúng đắn do việc chúng ta có nhân đức hay kỹ năng tốt, thực ra chúng ta có nhân đức và kỹ năng tốt do việc chúng ta hành động một cách đúng đắn.___Aristotle

 

Suy niệm trong ngày

 

Martin Tuelan, Giám Đốc Sứ Vụ Truyền Giáo Toàn Quốc (Úc Châu):

 

Vào năm 1995, lần đầu tiên trong lịch sử, ba người Công Giáo nắm chức vụ cao cấp trong xã hội Úc Châu ở cùng một thời điểm. Sir Willian Deane trong vai trò Tổng Toàn Quyền, Pauk Keaking trong vai trò Thủ Tướng, và Sir Gerard Brennan là Chánh án Tối cao Pháp Viện. Điều này chứng tỏ rằng người Công Giáo cuối cùng đã chính thức có mặt trong đời sống chính mạch của xã hội Úc Châu. Có điều khá khôi hài là giờ đây người Công Giáo mới hội nhập trọn vẹn vào xã hội của Nước Úc là Nước mà tôi đang bênh vực và tôi muốn nói rằng giờ đây chúng ta phải sống khác biệt hơn những người Úc khác. Trong cuốn Evangelisation in the Modern World, Đức Giáo Tông Phaolô VI có viết rằng:

 

Phương thế thứ nhất để truyền bà Tin Mừng là sống đời sống chứng nhân về đời sống chính thức của người kitô hữu, dâng lên Thiên Chúa với niềm hiệp thông mà không gì có thể phá bỏ được, và đồng thời hiến mình cho tha nhân với lòng nhiệt thành vô giới hạn... Dân chúng thời nay sẵn lòng nghe các chứng nhân hơn là các thày dậy, mà nếu họ chịu lắng nghe các thày dậy là bởi vì các thày dậy chính là các chứng nhân.

 

 Làm sao bạn và tôi, chúng ta trở nên chứng nhân nếu chúng ta chỉ hòa mình vào đời sống của những người Úc khác mà không có điều gì nổi bật chứ? Người ta cần nhìn thấy chúng ta mến Chúa yêu người khác hơn tiêu chuẩn thông thường. Chúng ta phải phiêu lưu để trở nên người khác biệt. Trước hết, chúng ta cần cố gắng sống quảng đại khác thường. Chúng ta nên cố gắng hy sinh thời giờ và tiền bạc của mình cho tha nhân vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Chúng ta phải cho đi, không phải vì người  ta cần đến tiền bạc và sự giúp đỡ của chúng ta, thế nhưng chúng ta cần cho đi, là bởi vì chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn, và trở nên ngưới chứng nhân đích thực hơn.

 

Ba nhân vật quốc gia của chúng ta trong năm 1995 là những người khác biệt, có điều họ khác biệt trong một cách thế đặc biệt. Cá ba người này đều là những người có tầm ảnh hưởng nhất trong việc bênh vực về công lý cho người Thổ Dân Úc Châu. Ông Brennan và Deane cả hai đều nằm trong phía đa số tại Tối Cao Pháp Viện trong phán quyết Mabo, và thời gian trước và sau đó tại các tòa khác, hai ông dều là những người hăng say bênh vực các quyền lợi của đồng bào thổ dân. Ông Keating dẫn dắt người dân Úc biến Mabo trở thành sự thật và trao quyền lợi đất đai cho người thổ dân. Những hoạt động ấy thực là can đảm, có thể nói là phi thường, mang tính chất quảng đại. Dù chúng ta đồng ý về quan điểm chính trị của họ hay không, những người công giáo này nổi bật như các chứng nhân chân thành của một đời sống kitô giáo đích thực. Trong gia đình, với người chung quanh tại giáo xứ hay nơi làm việc, các hoạt động của chúng ta cũng cần biến đổi bạn và tôi trở các chứng nhân như thế.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, xin cho con can đảm hoạt động lương chính để con được lôi cuốn bởi giá trị đạo đức hơn là tư lợi.