Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 15 tháng 10: Cũng là do quan niệm riêng của ta

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1815:  Hoàng Đế Nước Pháp  Napoleon I bắt đầu đời sống đi đầy tại Đảo St Helena mạn Nam Đại Tây Dương và ông qua đời 8 năm sau.

1990:  Tổng Thống Liên Sô Mikhai Gorbachev được lãnh giải Nobel Hòa Bình

2001:  Phi thuyền không gian Cassini-Huygens bắt đầu cuộc thăm dò kéo dài 7 năm đến Titan là một mặt trăng quay quanh hành tinh Saturrn.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Gạt bỏ tình yêu đi, trái đất này chỉ là nấm mồ mà thôi____Robert Browning

 

Suy niệm trong ngày

 

Joan Furguson: Tôi tin rằng: quan niệm của chúng ta hướng dẫn chúng ta biết cách đáp ứng với  người khác, và tôi cầu nguyện cho các bạn tìm thấy sự hướng dẫn trong câu chuyện cổ tích này:

 

Nhà hiền triết người Hy Lạp Socrates một hôm đang ngồi bên một lề đường, có một khách bộ hành đang trên đường đi về thành phố Athens đã tiến lại gần ông. Người  khách bộ hành này hỏi: “những người sống trong thành phố Athens là người như thế nào ạ?”

 

Để trả lời, nhà hiền triết liền hỏi lại: “Vậy những người sống trong thành phố của bạn là người như thế nào?” Người khách bộ hành đáp: “Thât là đáng kinh sợ, họ là những người khủng khiếp, họ đều là những người vô công rồi nghề!”

 

Nhà hiền triết liền ứng đáp: “Tôi lấy làm tiếc phải nói với ông bạn rằng: những người sống trong thành phố Athens cũng giống như những người mà ông bạn thấy ở thành phố của ông bạn mà thôi.”

 

Một người khách bộ hành khác đi qua và cũng đến hỏi: “những người sống trong thành phố Athens là người như thế nào ạ?”

 

Nhà hiền triết cũng hỏi lại: “Vậy những người sống trong thành phố của bạn là người như thế nào?” Người khách bộ hành thứ hai đáp: “Họ là những người tuyệt vời. Họ đều là những người tử tế, quảng đại, thân thiết và lương thiện.”

 

Nhà hiền triết mỉm cười và nói: “Tôi lấy làm vui mừng mà nói với ông bạn rằng: những người sống trong thành phố Athens cũng lương thiện giống như những người mà ông bạn thấy ở thành phố của ông bạn.”

 

Lời cầu nguyện

 

 

Lậy Chúa chúng con đến trước mặt Chúa với cả hiện thân của chúng con

Chúng con cầu xin Chúa cất đi khỏi con người chúng con mọi sự

   khiến cho chúng con sút giảm bản chất nhân loại của chúng con

Xin Ngài làm cho chúng con trở nên mạnh mẽ

   với quyền lực Thần Trí của Ngài

   để cho thái độ và cái nhìn của chúng con được thăng tiến,

   và  cách nhìn của chúng con nên giống Chúa hơn.

Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn sống quả quyết –

   biết khích lệ và mến nể lẫn nhau,

  và nhìn người khác cùng một cách thức như Chúa nhìn họ. Amen