Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 24 tháng 10: Cho đi bao giờ cũng đạt được lời

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1929:  Vo ngày hôm nay, “Ngày Thứ Năm Đen” đến với Thị Trường Hối Đoái của New York gây nên Biến Cố Suy Thoái Kinh Tế Trầm Trọng

1945:  Năm hội viên sáng lập tổ chức Liên Hiệp Quốc cung nhau ký bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc tại Washington DC

1973:  Kết thúc Cuộc Chiến Yom Kipper giữa Israel và một số Nước Ả Rập

2003:  Việc du hành bằng máy bay siêu âm thanh đến lúc phải chấm dứt với chuyến bay Concorde thực hiện chuyến bay thương mại cuối cùng bay từ New York đến Luân Đôn

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Chúng ta không những phải cho đi những gì chúng ta có, mà còn phải cho đi cả cái mà chính chúng ta hiện thân nữa.___Désiré Joseph Mercier

 

Suy niệm trong ngày

 

Brian Long:

 

Cho đi được quả là một việc cao đẹp.  Một việc cao đẹp nữa là quan hệ giao hảo mà trong đó  chúng ta găp gỡ người có thể đón nhận món quà chúng ta trao tặng. Tôi biết rằng: khi cho đi là tôi đang sống trọn vẹn. Để hiện thân là con người đầy đủ của tôi, tôi cần phải cho đi.

 

Điều gì khiến cho chúng ta vui mừng khi cho đi? Lý do là vì chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa mà tình thương yêu của Thiên Chúa thì luôn luôn đổ xuống mọi người chúng ta một cách dồi dào.

 

Thánh De La Salle nói trong “Những Bài Suy Niệm” của mình như sau:

 

Niềm vui mừng lớn lao trong đời sống của các bạn là loan truyền Tin Mừng một cách nhưng không... và chỉ duy một mục đích là yêu mến Chúa mà thôi (207.2).

 

Đây là giá trị căn bản của phần thưởng theo tinh thần sống của tu hội De La Salle. Loan truyền là điều nên làm, thế nhưng không phải chỉ nói bằng lời, mà còn phải trở nên bộ mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa trước những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong đời sống của chúng ta, và cả nơi chúng ta làm việc nữa. Đây thực sự là cuộc thử thách đòi chúng ta phải đem lòng yêu thương với tâm hồn cởi mở và đôi tay rộng rãi, không mảy may kỳ thị, cũng không đắn đo này nọ, nhất là không mong đợi bổng lộc nào hết.

 

Hạnh động cho đi cách nhưng không, muốn nói lên ý nghĩa hư không hóa ‘cái tôi’ của mình và hành động trong một cung cách làm sao thỏa nguyện được nhu cầu riêng của người khác đang muốn đạt đến sự trọn vẹn hay tự chủ, hoặc bất cứ điều gì đó. Đời sống của De La Salle chính là hư không hóa như thế - hư không hóa địa vị của ngài là Giáo Chủ thành phố Rheims, hư không hóa vị thế của ngài cũng như thịnh vượng ngài đang có là những nhân tố tách biệt ngài với các sư huynh của ngài bởi vì những cái mà ngài có đây đem lại cho ngài nếp sống an toàn mà các sư huynh không có. Ngài mô tả việc mình từ bỏ mọi sự để hiến dâng mình cho Chúa Quan Phòng chẳng khác gì tình trạng “một người giong thuyền ra biển khơi đầy sóng gió mà thuyền không có buồm mà cũng chẳng có mái chèo” (Những Bài Suy Niệm 134.1)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa là Đấng đầy tình thương yêu một cách nhưng không, xin Chúa đổ xuống con đầy tâm tình yêu thương để con biết sống quảng đại và mở rộng đôi tay với mọi người mà con có dịp gặp gỡ. Cho con biết giong buồm ra khơi với lòng đầy tin tưởng. Amen