Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 20 tháng 11: Sự Sống Thiên Chúa mới Tuyệt Đối

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1945:  Hai mươi bốn nhân vật cao cấp của Nazis được đem ra xét sử ở Nuremberg tại Nước Đức về các tội  ác đã phạm trong Thế Chiến Thứ II

1947:  Công Chúa Elizabeth, 21 tuổi, kết hôn với Quận Công xứ Edinburgh là Philip Mountbatten. Sáu năm sau Nàng trở thành Nữ Hoang của Nước Anh.

1962:  Thỏa mãn về việc Nga Sô rời chuyển các hỏa tiễn ra khỏi Nước Cuba, Hoa Kỳ tháo bỏ lệnh phong tỏa Nước Cuba

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Một điều duy nhất mà tất cả chúng ta, thuộc mọi niềm tin, mọi ý thức hệ, đều đồng ý với nhau đó là: Thiên Chúa ỏ với người bị tổn thương và nghèo khó. Thiên Chúa hiện diện trong những xóm nhà lá, trong những chiếc thùng bằng giấy cạc tông mà người nghèo dùng làm noi cư ngụ... Thiên Chúa hiện diện trong sự thầm lặng của người bà mẹ đã làm lây nhiễm sang con của mình một loại vi khuẩn khiến cho cả hai mẹ con phải thiệt mạng... Thiên Chúa hện diện trong những tiếng khóc dưới đống gạch vụn chiến tranh... Thiên Chúa hiện diện trong những tàn tích của các cơ hội và nếp sống hoang phí của chúng ta, và Thiên Chúa hiện diện với chúng ta nếu chúng ta ỏ cùng với  những người xấu số này.                                                         ___Bono, một nhạc sỉ người Ái Nhĩ Lan và cũng là người hoạt động xã hội.

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Dĩ nhiên con người ta ai cũng muốn có sự chắc chắn. Thế nhưng trong khi chúng ta đối phó với những điều không đồng nhất, nên đời sống không thể đơn giản thành một chuỗi những tuyệt đối. Có rất nhiều “lãnh vực xám” trong đời sống. Tuy nhiên vẫn có những tuyệt đối như:  tuyệt đối phải ưu tiên mến Chúa yêu người; tuyệt đối đòi hỏi công bằng xã hội cho mọi người; tuyệt đối một điếu nữa là Thiên Chúa luôn luôn muốn tha thứ.

 

Như John Deedy đã viết rằng:

 

Những tuyệt đối luôn luôn duy trì sự ưu tiên – có lẽ không phải là những tuyệt đối nghiêm ngặt mà mọi người công giáo có lần phải sống theo, mà tuyệt đối có nghĩa là ‘có những qui luật, có điều nào đó giống như một khuôn mẫu. Đời sống không phải là một cảm nghiệm về tính tình. Nơi nào người ta đề cập đến  luân lý  tình dục, thì nơi đó là nơi tôi muốn nói đến việc người ta tuyệt đối phải  kính trọng đức trong sạch, lòng trung thực, sự trong sáng song song với tình thương yêu, và thái độ tôn trọng. Cơn thử thách đối với các bậc cha mẹ là chuyển đạt ý thức về những điều tuyệt đối chuyển sang các con em của mình. Một cách chuyển đạt là sống chính các điều tuyệt đối này.

 

Thánh Công Đồng Vatican II bầy tỏ trong một lập trường tích cực đáng phục là muốn nhấn mạnh đến tình thương yêu hơn là khía cạnh tỗi lỗi. Hiến chế Gaudium et Spes là một văn kiện cốt cán của Thánh Công Đồng  cố gắng biến Giáo Hội trở thành một sức mạnh hơn để bảo vệ công lý và hòa bình trên thế giới. Giáo Hội chủ trương một cảm thức mạnh mẽ hơn về phạm vi rộng lớn của cộng đồng, và nhấn mạnh hơn về sứ mạng quan trọng hơn của người giáo dân, đó là thành quả của Thánh Công Đồng Vatican II. Không có gì quan trọng hơn là thái độ của chúng ta đối với người khác, đối với những bạn đồng hành trong cuộc hành trình dưới dương gian  của chúng ta. Cách thức đối xử với anh chị em của chúng ta là cuộc thử thách thực tế cho đời sống kitô giáo của chúng ta. Các học sinh của chúng ta có thể không có câu trả lời tuyệt đối khi các em rời khỏi ghế nhà trường, thế nhưng chỉ hy vọng rằng: các em được trang bị sẵn khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, cùng với ý thức của lương tâm, và một số giá trị nhân bản, tất cả sẽ giúp cho các em có thể thích ứng với những thử thách mà đôi khi bất chợt xẩy đến  và các em sẽ phải đối đầu trên đường đời ở phía trước mặt.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy chúa, xin giúp con lắng nghe những tiếng kêu than của những người bị tổn thương và nghèo khó. Amen