Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 25 tháng 11: An vui với số phận là hạnh phúc

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1703:  Một cơn gió lốc kỷ lục từ các hải đảo Nước Anh ập vào Miền Nam Nước Anh, làm cho 200 con tàu bị  đắm, 30 ngàn thủy thủ chết đuối, và 9 ngàn người chết trên đất liền

1952:  Vở kịch The Mousetrap của Agatha Christine khai mạc xuất diễn đầu tiên tại Luân Đôn. Sáu mươi hai năm sau, tức là năm 2008, mỗi tuần vẫn còn trình diễn 6 xuất.

1990:  Tiếp theo sau sự giải thể các chính quyền do cộng sản dẫn đầu của SôViết, Nước Ba Lan tổ chức cuộc bỏ phiếu tự do đầu tiên để bầu lên Tổng Thống.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Các bạn không thể biến một thái độ sống thành lề luật được____H. Rap Brown

 

Suy niệm trong ngày

 

Betty Rudin:

 

Tôi yêu thích các tâm tình lạc quan được diễn tả và ngụ ý trong câu chuyện và lời cầu nguyện sau đây:

 

Có lần kia một thiếu phụ thức giấc vào buổi sáng, nhìn vào gương thấy mình chỉ còn ba sợi tóc trên đầu. Nàng nói: “Thôi được, có lẽ hôm nay mình sẽ kết tóc lại.”

 

Thế là nàng kết tóc lại, và vui sống một ngày tuyệt vời.

 

Ngày hôm sau thiếu phụ thức giấc vào buổi sáng, nhìn vào gương thấy mình chỉ còn hai sợi tóc trên đầu. Nàng nói: “Thôi được, có lẽ hôm nay mình sẽ chải tóc xuống giữa.”

 

Thế là nàng chải tóc như thế, và an vui  một ngày sống tốt đẹp.

 

Ngày hôm sau nữa thiếu phụ thức giấc vào buổi sáng, nhìn vào gương thấy mình chỉ còn một sợi tóc trên đầu. Nàng nói: “Ố ồ! hôm nay mình sẽ buộc tóc thành đuôi lừa.”

 

Thế là nàng chải tóc như thế, và sống  một ngày sống vui nhộn.

 

Sang đến ngày hôm sau nữa thiếu phụ thức giấc vào buổi sáng, nhìn vào gương thấy mình chẳng còn sợi tóc nào trên đầu. Nàng kêu lên: “Ối cha! như vậy là mình không phải bận tâm gì đến tóc của mình nữa rồi.”

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy chúa, xin giúp con hiểu biết những tâm tình này:

 

Thái độ sống là tất cả mọi sự

Nếp sống tử tế hơn mức cần thiết đối với người khác mà mình gặp là đi vào một cuộc chiến đấu. 

Sống đơn giản, yêu thương quảng đại, săn sóc thật tình, ăn nói từ tốn... còn lại để mặc cho Chúa.

Đời sống không phải là sẽ chờ cho cơn giống tố qua đi, nhưng là sẽ học nhẩy nhót trong mưa gió.