Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 29 tháng 11:  Yêu thương cần phải chịu đau khổ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1781:  Luke Collingwood, chỉ huy trưởng con tu Jong chở nô lê, bắt đầu vứt bỏ 133 người nô lệ đau yếu xuống nước để xin tiền bồi thường bảo hiểm. Nều những người này chết trên tàu thì ông không được xin bồi thường, thế nhưng ông có quyền xin bồi thường nếu ông quăng những người còn sống này xuống nước

1898:  Một văn hữu kiêm học giả nổi tiếng là Clive Stables Lewis sinh ra tại Belfast, Bắc Nước Ái Nhĩ Lan 1947:  Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp và thông qua quyết nghị phân chia Palestine thành ra vùng người Á

Rập và người Do Thái

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Cuối cùng chỉ có hai lớp người: lớp người nói với Thiên Chúa: “Xin cho ý Chúa được nên trọn,” và lớp người mà cuối cùng Thiên Chúa sẽ nói với họ: “Xin cho ý các con được nên trọn”____C. S. Lewis

 

Suy niệm trong ngày

 

Eve MacLellan:  

 

Đoạn văn sau đây được C. S. Lewis viết xem ra rất đang chú ý do văn phong giản di và niềm xác tín rằng không phải “mọi sự về chúng ta”

 

          Khi chúng ta chết và sẽ nhìn thấy Thiên Chúa chúng ta sẽ không nói:

“Lậy Chúa, con chẳng khi nào con đoán ra Chúa Cao Đẹp như thế nào!”

Chúng ta sẽ không nói như vậy.

Đúng ra chúng ta sẽ nói rằng:

“Vì thế, chính Chúa là Đấng luôn luôn ở bên con.”

          Mọi người mà con đã từng yêu chính là Chúa

Mọi sự tốt lành và ân phúc đã xầy đến với con

Mọi sự thôi thúc con dấn thân và cố gắng làm cho tốt hơn

Cũng chính là Chúa – ở bên con.

 

         

Lời cầu nguyện

 

C. S. Lewis cũng viết: “Yêu thương dù thế nào cũng phải chịu tổn thương. Dù yêu bất cứ cái gì, trái tim các bạn chắc chắn sẽ đau khổ và có thể bị tan vỡ. Nếu các bạn muốn bảo đảm giữ cho trái tim mình vô can, các bạn không được trao trái tim đó cho bất cứ ai, ngay cả một con vật. Hãy bọc kỹ nó lại bằng những thú tiêu khiển và những thứ xa xỉ; tránh mọi thư vấn vương; khóa kỹ nó lại trong tủ sắt an toàn hay quan tài làm bằng tính ích kỷ của các bạn. Có điều trong tủ sắt - an toàn, tối tăm, bất động, và không có khí – nó sẽ thay đổi. Nó sẽ không bị tan vỡ. Nó sẽ thành một thứ không thể bể được, không có gì xuyên qua được, và cũng không cải hóa được.”  Lậy Chúa, con  không muốn là một vật không thể bể được, không có gì xuyên qua được, và cũng không cải hóa được. Lậy chúa, xin giúp con biết mở rộng tâm hồn để con yêu thương trong thế giới này là thế giới mà Cúa ban cho con, đặc biệt là thương yêu những người sống trong thế giới ấy, để cuối cùng con có thể tìm thấy Chúa. Amen