Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 07 tháng 12: Dù bị xuyên tạc sự thật vẫn là sự thật

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1941:  Các phóng pháo cơ Nhật Bản thực hiện chớp nhoáng cuộc tấn công Chân Châu Cảng, gây thiệt mạng cho 2400 người Hoa Kỳ

1975:  Sau khi Bồ Đào Nha rút lui, Indonesia liền đem quân chiếm đóng East Timor

1988:  Một vụ động đất hàng loạt tại Cộng Hòa Sô Viết Armenia, gây thiệt mạng cho khoảng 55 ngàn người  

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Chỉ có một tiếng nói duy nhất của tuổi thanh xuân bạn lớn tiếng kêu gào: “Sự thật là gì?”___Johnny Cash

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Một số người cứ tưởng rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết chân lý tuyệt đối về mọi phương diện. Họ muốn có sự chắc chắn tuyệt đối, thế nhưng đời sống thực sự lại không phải như vậy. Thiên Chúa ban cho chúng ta một vũ trụ trong đó chúng ta thường khám phá ra những điều kỳ diệu – đặc biệt khi khoa học cung cấp cho chúng ta những phương tiện tốt – và giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng nhiều hơn. Thực ra Thiên Chúa đã dựng nên một vũ trụ luôn luôn biến đổi và tiến hóa, chứ không phải là một vũ trụ bất di dịch hay không thay đổi.

 

Giáo Hội một thời đã đoan chắc rằng trái đất thì ở giữa vũ trụ đến nỗi Galileo được kể là người rối đạo, và rút bỏ thuyết ông này cho rằng mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ, bất cứ sự hiểu biết nào của ông cũng đều không ăn khớp với sự hiểu biết của đương thời. Thực ra chính Galilêo cũng sai – mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ - thế nhưng thuyết của ông thì gần sát với sự thật hơn là thuyết đương thời, chẳng hạn như Giáo Hội chủ trương trái đất là trung tâm của vũ trụ.

 

Một số người gắn bó với sự chắc chắn. Một số người khác, mà đặc biệt là những nhân vật có quyền thế, lại thường có chiều hướng quyết đoán chắc chắn một cách ngạo mạn hầu như có thể đạt đến sự thật. Có một số chân lý rõ ràng đặt nền tảng trong Kinh Thánh và lời giảng dậy của Chúa Giêsu, có điều là các chân lý này mang tích cách bao quát rộng rãi mà chúng ta biết rằng đó là những phẩm tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Nhân Lành, là Thiên Chúa là Chân Lý, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

 

Vậy còn nhân loại thì sao? Chúng ta không biết có phải chúng ta là những thụ tạo độc nhất có trí khôn, hay Thiên Chúa cũng tạo dựng nên một loài thụ tạo khác có trí khôn nữa. Chúng ta biết rằng sự hiểu biết của chúng ta thì không hoàn hảo. Chúng ta biết rằng chúng ta được mời gọi yêu mến Thiên Chúa, thế nhưng chúng ta có thể rất bối rối, bởi vì chúng ta không biết yêu mến Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta có thể trở nên quá chắc chắn, quá quyết đoán, và cũng quá tự cho mình là đúng đắn. Thế rồi chúng ta chủ quan đi tìm kiếm sự thật, có điều là chúng ta lại không phải là người làm chủ sự thật. Đúc Giám Mục Geoffrey Robinson có điều muốn nói như sau:

 

Chúng ta có thể vượt ra khỏi sự hiểu biết chủ quan về sự trọn lành để tiến sang sự hiểu biết khách quan về sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta; thế nhưng điều này cần đến sự khảo cứu nghiêm chỉnh và không bao giờ ngừng đối với cá nhân mỗi người, cũng như đối với cả nhân loại. Chúng ta nên dành cả đời sống mình cho việc khảo cứu này, trong khi đó chúng ta cũng vẫn nên tiếp tục quyết định và hoạt động dựa trên căn bản của sự hiểu biết chưa đầy đủ hiện tại của mình về sự trọn lành đó.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin nhắc cho con nhớ rằng: con không phải là Thiên Chúa, nhưng con phải đi tìm hiểu điều mà Sự Trọn Lành của Chúa đang đòi hỏi ở nơi con, và biết cách sử dụng các hồng ân Chúa ban cho chúng con.