Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 10 tháng 12: Nhân quyền là quyền sống Chúa ban

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1868:  Đèn hiệu giao thông đầu tiên với màu xanh đỏ chậy bằng hơi Gas được đăt gần Nhà Quốc Hội Nước Anh

1901:  Các giải Nobel đầu tiên được trao

1902:  Tại Ai Cập, Đập Nước Aswan tại Sông Nil cao 40 mét, dài hai cây số hoàn thành.

1948:  Hội Đồng Liên Hiệp Quốc họp tại Paris chủ trương và công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Ngày kỷ niệm hàng năm để đánh dấu sự kiện này đã được gọi là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền    

1996:  Tổng Thống Nelson Mandela ký ban hành một Hiến Pháp Dân Chủ Mới cho Nước Nam Phi.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Là một con người đúng nghĩa, nói cho chính xác ra, đó là một con người có tinh thần trách nhiệm               ___Antoine de Se Exupéry

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Khi đề ra Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1946, tức là ba năm sau khi Thế Chiến Thứ II chấm dứt,  Ông Eleanor Roosevelt nói rằng: “Chúng ta hôm nay đứng ở nơi đây trước ngưỡng của của một biến cố trọng đại trong đời sống của Liên Hiệp Quốc cũng như trong đời sống của nhân loại.” Bản Tuyện Ngôn là một văn bản bầy tỏ quyền lợi và trách nhiệm của con người, thế nhưng đã từng bị các chế dộ hà khác trên thế giới  làm ngơ qua việc đã khống chế không cho áp dụng các quyền này đối với bao nhiêu người dân vô tội.

 

Vào năm 1963, Đức Giáo Tông đã linh ứng đầy đủ ý nghĩa trong cuộc đời của tôi hơn bất cứ người nào khác, đó chính là Đức Gioan XXIII khi ngài ban hành một tài liệu Công Giáo đầy xúc tích về vấn đề nhân quyền với nhan đề Pacem in Terris (Hòa Bình Trên Thế Giới). Trong bức Tông Thư này, ngài nói:

 

“Ngày nay xét chung,  ai cũng chấp nhận rằng lợi ích chung chỉ được an toàn nhất một khi các quyền lơi và bổn phận cá nhân được bảo đảm. Vì vậy, mối quan tâm chính yếu của những người có thẩm quyền dân sự luôn luôn phải bảo đảm rằng các quyền lơi và bổn phận này được nhìn nhận, tôn trọng, điều hợp, bảo vệ và cổ súy, đồng thời bảo đảm  mọi người mọi sắc tộc đều có quyền thực thi các bổn phận của mình một cách dễ dàng. Việc bảo đảm các quyền lợi bất khả xâm phạm của con người, cũng như việc trợ giúp cho con người chu toàn được bổn phận của mình là trách nhiệm chính yếu của các cơ quan công quyền.

 

Như thế, bất cứ chính phủ nào từ chối công nhận hay có hành động vi phạm nhân quyền chẳng những họ đã không chu toàn trách nhiệm của mình, mà còn hoàn toàn thiếu sót việc đem ra thi hành theo luật định. Hơn thế nữa, một trong những trách nhiệm chính của bất cứ một chính quyền nào, đó là đảm nhiệm vai trò giám sát và điều hành các quyền lợi liên hệ trong xã hội.

 

Trách nhiệm này phải được thực thi theo một chiều hướng làm sao việc sử dụng quyền lợi của một số công dân không được cản trở các công dân khác cũng đang muốn hưởng dụng các quyền lợi đó, và các cá nhân dựa vào quyền lợi của mình khi sử dụng quyền lợi nàu cũng không được làm trở ngại cho người khác, hơn thế nữa các quyền lơi của mọi người phải được bảo đảm an toàn, và phải cần được phục hồi nếu như các quyền lợi này bị vi phạm.

 

Tất cả mọi người đều chia sẻ trách nhiệm về việc tôn trọng quyền lợi của người khác.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho việc tôn trọng sâu xa quyền lợi người khác trở thành phần cốt yếu của nhân cách sống của con. Amen