Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 13 tháng 12: Mến Chúa phải đi đôi với yêu người

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1577:  Francis Drake dương buồm rời Nước Anh thực hiện chuyến hải hành vòng quanh thế giới kéo dài hầu như ba năm.

1642:  Nhà Thám Hiểm Hòa Lan Abel Tasman nhìn thấy quần đảo mà nay gọi lá Tân Tây Lan. Ông là người Âu Châu đầu tiên nhìn thấy quần đảo này

1937:  Thành phố Nam Kinh rồi trở thành thủ đô của Trung Hoa bị rơi vào tay Quân Nhật. Người Nhật giết hại 300 ngàn người và phá hủy thành phố này

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Phúc cho linh hồn nào có ảnh hưởng trung thực và yêu thương trên linh hồn người khác___George Eliot

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đã nói về sự lựa chọn của mình như sau:

 

Tôi có một đời sống và một cơ may để mà làm một điều gì đó... Tôi được tự do để chọn lựa một điều gì đó và một điều khác mà tôi chọn lựa nằm trong đức tin của tôi. Bây giờ thì đức tin của tôi vượt quá thần học và  tín ngưỡng,  cần đến sự cố gắng và hoạt động nhiều hơn. Đức tin của tôi là thế đó – điều này không phải chọn lựa – đức tin tôi đòi tôi làm bất cứ điều gì có thể làm, và làm bất cứ khi nào có thể, và làm bao nhiêu lâu có thể, với bất cứ điều gì tôi đang có có, để mà cố gắng tạo ra được sự khác biệt.

 

Việc chọn lựa làm bất cứ điều gì có thể làm được nhằm tạo nên sự khác biệt, quả thực là một chọn lựa tốt đẹp, và nếu như chúng ta có thể chuyển đạt hồng ân này được cho người khác là làm mất đi hồng ân  này thi quả thực đó lại là điều đáng quí trọng hơn nữa. Nếu chúng ta sống đời sống riêng của chúng ta một cách tốt đep, chúng ta mang sẽ lại niềm hy vọng mới cho người khác.

 

Nếu chúng ta giúp đỡ người khác thắng vượt sự bất trắc và biến hóa sự phù phiếm sang một đường hướng và mục đich tốt đẹp, tức là chúng ta đang chia sẻ với họ một hồng ân rất trọng đại. Nới rộng vòng tay giúp đỡ nhiều người khác là một biểu lộ thực hành việc yêu mến Thiên Chúa trong một phương cách có hiệu quả nhất. Tôi tin chắc chắn rằng dưới mắt Thiên Chúa điều này thành hình để trở giúp bất cứ sự yếu kém cá nhân nào của chúng ta

 

Theo ý ẩn dụ, nếu như chúng ta trở thành anh chị em của những người đang không có ai đi bên cạnh, chúng ta là người đang tiếp tục tiến lên, và thực sự đang làm cho đời sống minh trở nên có giá trị. Chúng ta đang làm điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Chúng ta có thể không phải là “đạo nghĩa” theo hình thức hay cảm giác nũa, mà sống đạo ngay trong cách sống của chúng ta.

 

Một điều không thể coi là đầy đủ nếu chỉ nói như Gaoler nói trong vở tuồng ‘A Man for All Seasons’ (Người Cho Mọi Mùa) của Robert Bolt như sau: “Thưa ông, ông phải hiểu cho lập trường của tôi chứ. Tôi là một người bình thường, người trung thực, và tôi chỉ muốn đứng ra ngoài mọi phiền toái thôi.”

 

Họ dều là những người bình thường, là những khách bộ hành đi ngang qua người bị thương trong dụ ngôn cho tới khi một người Samarita đến nơi! Đức tin của chúng ta đòi buộc chúng ta phải ra tay giúp đỡ người khác.

 

Lời cầu nguyện

 

Robert Hugh Benson viết “Một người không là bạn của tha nhân thì không thể là bạn của Chúa Giêsu được” Xin Chúa cho con biết giúp đỡ các người sống bên cạnh con, và  cho con tiến tới gần Chúa hơn.