Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 15 tháng 12: Tin và Yêu phải song hành với nhau

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1978:  Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đổi ngược lập trường của chính phử trước khi công bố nhìn nhận Nước Trung Hoa Cộng Sản, mà vẫn duy trì  những gắn bó mật thiết với Đài Loan

1999:  Trận Mưa tầm tã suốt hai tuần lễ ở miền duyên hải Venezuela gây nên lụt lội và đất truồi khiến cho 30 ngàn người thiệt mạng và 300 ngàn người không nơi cự ngụ.

2005: Có đến 10 triện cử tri Iraq tham dự cuộc bỏ phiếu dân chủ đầu tiên từ ngày hạ bệ chế độ Saddam Hussein

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Lậy Chúa, con xin phó dâng dĩ vãng của con cho lòng thuong xót của Chúa, con xin dâng hiện tại của con cho tình thương yêu của Chúa và dâng tương lai của con cho sự quan phòng của Chúa!___Padre Piô

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Đức tin là một quyết định cá nhân. Chúa Giêsu là Đấng được kính trọng tột bậc bởi người đời, và Ngài luôn luôn để chỗ cho các hoài nghi và khó khăn của chúng ta. Bản tính con người là hay gặp những khó khăn và hoài nghi. Chúng ta là những người không có thể biết hết mọi sự như là Thiên Chúa. Cũng như lời Thoreau nói:

 

          Đức tin có nhiều hoài nghi phải trả giá. Nếu tôi không hoài nghi, tôi sẽ không tin.

 

Việc muốn có niềm tin chắc chắn và không thể bắt bẻ được là điều tự nhiên. Tôi nghi ngại một điều là các nhà chủ trương chính thống - là những người kitô hữu mộ đạo thường đọc Thánh  Kinh  và tin vào Kinh Thánh theo nghĩa từng chữ – không biết họ có thấy nhiều điều chắc chắn hay chăng. Linh mục Henry Fehren viết rằng:

 

          Các người theo chủ trương chính thống muốn chặn giáo hội lữ hành khỏi chết trên đường đi.

 

Các người theo chủ trương chính thống đang tìm cách áp đặt sự chuyên biệt chi tiết về Kinh Thánh, là những điểm mà cả các tác giả Kinh Thánh và Thiên Chúa không chủ trương. Có lúc chính Kinh Thánh cũng hoàn toàn rõ ràng, khiến cho William Blake phải nói như sau:

 

Cả khi hai người chúng ta đọc Kinh Thánh suốt ngày đêm đi chăng nữa, vẫn có tình trạng là bạn đọc thấy đen mà tôi lại đọc ra trắng.

 

Mọi người có đức tin nam cũng như nữ không nhất thiết phải gắn bó với quan điểm trắng hay đen, thế nhưng tốt hơn là hãy đi tìm chân lý một cach thành tâm, biết mở ra con đường xám mà đi tìm Thiên Chúa ở giữa điểm hoài nghi, và đôi khi giữa tậm trạng bối rối nữa. Người Kitô hữu nam cũng như nữ lâm vào cảnh lo âu giống như người trong Tin Mừng cầu nguyện:

 

          Lậy Chúa, con tin vào Chúa, nhưng xin Ngài bổ sức cho lòng tin cứng cỏi của con

 

Lời cầu nguyện

 

Thánh Âu Tinh thành Antioch  nói rằng: “đức tin  là khởi đầu, còn chung cuộc là tình thương yêu, mà Thiên Chúa là hai điểm dầu và cuối đó đưa đến hiệp nhất làm một.” Lậy Chúa, xin giúp con biết tìm kiếm Chúa  trong niềm tin và tình yêu mến. Amen