Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 18 tháng 12: Thiên Chúa là khởi đầu và cùng tận

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1915:  Trong cuộc cuộc rút quân khỏi Galipoli Lực Lương ANZAC không có ai bị thương tích. Tuy nhiên khi kết thúc cuộc chiến này tổng cộng có 10 ngàn người Nước Úc và Tân Tây Lan bị thiệt mạng

1916:  Chiến trận Verdun, một mặt trận kéo dài nhất của Thế Chiến Thứ I, cuối cùng chấm dứt. Tất cả có đến hơn 500 ngàn người Pháp và Đức bị thiệt mạng, và một số người tương tự bị thương

1958:  Nhà hóa học người Đức Otto Hahn chế tạo bom Neutron chống lại uranium, dẫn đến hiệu quả phân ly hạt nhân. Ông Haln là người đầu tiên phân ly được hạt nhân nguyên tử

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Trên đời này chỉ có một điều đáng để mà theo đuổi: đó là việc hiểu biết Thiên Chúa___Robert Hugh Benson

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Kiến thức của chúng ta về vũ trụ đã tiến triển một cách đáng kể từ khi có những cuộc thăm dò không gian, và những kính viễn vọng siêu đẳng để quan sát từ mặt đất như hệ thống kính Hubble, đã được chế tạo ra nhằm áp dụng vào mục đích này. Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên một vũ trụ còn bao la hơn gấp bội mà trước đây chúng ta có thể biết và tưởng tượng được. Sự giới hạn đối với sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ là do khả năng hạn hẹp của chính cảm quan và trí khôn chúng ta. Chúng ta đang còn học hỏi, thế nhưng có điều sai lầm là nếu cứ tin rằng khoa học có thể cung cấp được hết mọi câu giải đáp. Khoa học có điều tốt là càng ngày càng đặt ra được nhiều câu hỏi hơn. Mỗi câu khoa học trả lời lại thêm ra nhiều câu hỏi khác phức tạp hơn.

 

Một giả thuyết khoa học dễ hiểu nhất thực ra là nếu nói không có gì hiện hữu cả, thì mọi điều từng nói về vũ trụ – và về bản chất của sự vật – chẳng qua chỉ là câu chuyện thần thoại vĩ đại, là một ảo tưởng không hơn không kém, Thế nhưng cùng với Descartes, chúng ta đáp lại như sau: “Cogito ergo sum,” chúng ta đang sống ở đây bởi vì chúng ta đang suy nghĩ về chuyện này.

 

Vũ trụ thực sự là điều linh ứng ghê sợ. Thực tại là việc tạo dụng của Thiên Chúa thì bao la bát ngát đến độ nói lên một điều là: Thiên Chúa là Đấng Vô Cùng và hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc, như chúng ta được dậy dỗ để tin theo. Chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ thăm dò được hết mọi sự trong vũ trụ, và đây là một cuộc chiến đấu liên tục về nhũng gì mà chúng ta có thể học biết về vũ trụ.

 

Cũng thế, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được mọi sự liên quan tới việc chúng ta niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu dấu và  tạo dựng nên chúng ta, là Thiên Chúa đáng kính sợ, Ngài là nguồn mạch và là nơi chứa đựng mọi vật đang hiện hữu.

 

Một câu ngạn ngữ người Welsh minh xác rằng:

 

Có ba điều mà chỉ mình Thiên Chúa biết được là: sự khởi đầu của  sự vật, căn nguyên của  sự vật, và  sự tận cùng của  sự vật

 

Thiên chúa là Chân Lý. Chúng ta là những người đi tìm chân lý. Và đây là một cuôc tìm kiếm không bao giờ chấm dứt.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, “giá như con leo lên tới Thiên Đàng nơi mà Chúa đang ngự.” Lậy chúa, xin giúp con  biết tìm kiếm để hiểu biết thêm về Chúa, để yêu mến Chúa, và sống trung thành với những điều mạc khải của Chúa trong Kinh Thánh và khoa học. Amen