Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng 200 khán giảanh ta cất tiếng hỏi:

-       Ai muốn tờ 20 đô la này?

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp:

-       Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn, nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!

Anh ta nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi:

-       Còn ai muốn tờ bạc này không? - Vẫn những bàn tay đưa lên.

-       Ồ, vâng, sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?

Nói rồi anh ta quẳng xuống sàn giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông đã nhàu nát bẩn.

-       Nào, ai còn muốn tờ bạc này nữa? -  Vẫn còn những bàn tay đưa lên

-       Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không nghĩa đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn bởi không giảm giá trị. vẫn giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị " nhàu" bị vẩn đục bởi những quyết định chúng ta làm những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên giá trị; nhưng không nghĩa những đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. thế nào đi nữa, bạn cũng giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những chúng ta làm hoặc người chúng ta quen biết bởi... chúng ta là ai. Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

Con người dễ chao đảo trước luận, phán đoán, nhận xét của người khác, phải chăng không tin tưởng vào  mình. Cần nghe người khác nhưng cũng đừng quên chủ kiến   lương tâm của chúng ta. Cuộc đời ta do chính ta đảm nhận, những nhân tố yếu tố bên ngoài chỉ đóng vai trò trợ giúp chứ không quyết định thay ta trong « hiện hữu » đầy phẩm giá duy nhất của mỗi người. Hãy nhớ mình thật giá trị trước anh em trước Đấng Tối Cao, Đấng luôn hoàn toàn tin tưởng nơi chúng ta.

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp