Chiếc thuyền đụng chiếc đò

 

Một chiếc đò sang sông, bỗng chiếc thuyền không người từ đâu trôi đến đâm phải . Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận . Giả sử trên chiếc thuyền người ngồi thì người lái đò tất phùng mang trợn mắt , tru tréo , rồi buông lời chưởi rủa thậm tệ .

 

Một việc xảy ra cũng giống nhau , lúc trước thì không giận , nhưng lúc sau lại giậntại  sao? Tại lúc trước chiếc thuyền không người, trường hợp sau thuyền lại người. Người ta cứ thản nhiên không chút lòng riêng chấp nhất , thìđời còn ai hại mình nữa .

 

 

Trước đây khi lỡ đụng phải xe của người khác trên đường, người ta thường xuống xe hỏi han, xin lỗi. Ngày nay thì đa số người mau nổi giận trách mắng, khi còn gấu ó xát thêm : « Đi đường thế à ?...mắt ông à ?... ». Phải chăng giáo dục, ảnh hưởng hội, hay do chính con người mình đã thay đổi: trở nên ích kỷ, dễ tự ái, tâm ? Rèn luyện tâm thanh thản không chỉ coi đối phương là « chiếc thuyền vắng người » còn cần thương « chiếc thuyền » nữa. Hay ít ra là « một sự nhịn chín sự lành »  cho mình cho người được vui, sống an hoà thoải mái.

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp