Tượng Gỗ Và Tượng Đất

 

Có hai pho tượng, một bằng đất và một bằng gỗ. Khi nghe tin sắp có lụt, tượng gỗ bảo tượng đất rằng:

-         Khi nước lụt dâng lên tới đây, tôi bằng gỗ thì nổi được nên không lo gì; chỉ ngại cho anh sẽ bị nước ngấm vào và tan rã mất thôi !

 

Tượng đất bình thản trả lời:

-         Tôi là đất, tan ra thì lại thành đất, có sao đâu ; chỉ ngại cho anh trôi nổi ngược xuôi, không biết số phận rồi sẽ ra sao ?

 

Có những lòng nhân từ giả dối vờ thương người nhưng thật ra là đề cao mình, tỏ ra cảm thông nhưng lại muốn miệt thị người khác .Giá trị thật sự mới là điều đáng kể chứ không phải ở miệng lưỡi ngọt ngào hoặc tâm địa dối trá huênh hoang. Giữa cuộc đời vàng thau lẫn lộn, thời gian và công luận vẫn hữu ích cho chúng ta khi nhìn người và nhìn mình, để tránh dật dờ trong số phận nổi trôi mà sống yên hàn trong chức phận, trong bản tính chân thật của mình. Vì dù có bị đả đảo hay hoan hô thì tượng vẫn chỉ là...tượng.

 

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp