Thiền Trong Chén Trà

Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư Nan In để tìm hiểu Thiền. Nan In mời ông uống trà. Thiền sư rót đầy chén trà rồi mà cứ thế rót thêm. Giáo sư nhắc:

-         Kìa thầy, chung trà đầy tràn rồi, xin đừng rót nữa.

Nan In cười đáp:

-         Giống như chung trà này, đầu óc của ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên, ông không cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được.

 

 

Sẽ không thật tâm nếu đi hỏi ý kiến người khác mà trong lòng đã khăng khăng giữ ý kiến của mình . « Người ngoài thường sáng, còn người trong cuộc hay tối » (Bàng quan giả tỉnh, đương cụ giả mê). Dĩ nhiên chúng ta cần có chủ định chứ không phải ai nói cũng nghe ; nhưng cần nghe trước đã. Biết đâu họ đúng ta sai, hoặc là cả hai cùng đúng vì chúng ta chưa nhìn trên hai phương diện . Nghe nhiều thường ít mất mát, lại có lợi cho bản thân, ít nhất là có thêm lòng người.

 

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp