Nói và làm

Thi sĩ Bạch Cư Dị thời nhà Đường, tham kiến một thiền sư về đạo:

– Hàng ngày làm gì để sống hòa với Đạo?

– Tránh làm điều dữ, làm càng nhiều điều lành càng tốt, thanh lọc ý mình.

– Điều này thì đứa trẻ lên 3 cũng nói được.

– Một đứa trẻ lên 3 cũng nói được nhưng một ông lão 80 chưa chắc làm xong.

 

« Ngôn hành bất nhất » : Lời nói và việc làm không đi đôi vẫn là vấn đề muôn thưở. Nói thì dễ còn làm lại khó. Có lẽ cần nói ít để làm nhiều, hùng biện mà làm gì khi không muốn làm rồi viện ra hằng trăm lý lẽ để biện minh. Người tốt nhờ có tấm lòng chân thật, lương tri ngay thẳng. Điều đó có thể làm người đời yêu mến đứa trẻ lên 3 hơn là ông lão 80.

 

Hải Hà sưu tầm