Buông bỏ cố gắng

 

Một chàng trai đến tìm nhà , anh hỏi :

-         Thưa thầy, con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi cùng.

Nhà đưa anh ta 1 cái tách bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay chuyển từ tay này sang tay kia, cho đến khi nguội đi rồi uống cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà từ tốn nói:

-         Cứ đaubuông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi ! Vấn đềtại sao cứ đauphải buông trong khi còn thể làm cho tốt đẹp hơn lên.

 

Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ ta mới biết lúc nào nên cầm lên bỏ xuống chuyện của chính mình.

 

 

Một chút cố gắng khi thay đổi cả cục diện. ý chí mạnh mẽ khi không đưa đến thành công, nhưng chắc chắn sẽ tạo giá trị cho con người việc làm của họ. Đôi khi tập buông bỏ để sống thoải mái an hoàchuyện tốt. Nhưng tốt hơn nữa mình người sống nhiệt tình góp sức cho việc chung.

 

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp