Để sống thanh thản

Một vị phụ hỏi đệ tử:

-         Nếu các con phải nấu một ấm nước, lửa cháy được một nửa thì nhận ra không đủ củi để làm sôi ấm nước, vậy các con sẽ làm thế nào?

đệ tử nói rằng sẽ nhanh chóng đi tìm củi, người lại nói đi mượn củi, người nói đi mua củi. Vị phụ này nói:

-         sao không đổ bớt nước trong ấm đi ?

 

Trên đời mọi sự nhiều khi không như ý, nhiều khi mất đi thì mới được cái mới. lẽ đơn giản hệ tạichỗ biết buông bỏ, đừng quá ôm đồm. Nhẹ lòng, nhẹ người, chúng ta thể thanh thản trên hành trình xa thoải mãi chiêm ngắm cuộc sống của mình.

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp