Tượng Gỗ Tượng Đất

 

hai pho tượng, một bằng đất một bằng gỗ. Khi nghe tin sắp lụt, tượng gỗ bảo tượng đất rằng:

-         Khi nước lụt dâng lên tới đây, tôi bằng gỗ thì nổi được nên không lo ; chỉ ngại cho anh sẽ bị nước ngấm vào tan mất thôi !

Tượng đất bình thản trả lời:

-         Tôiđất, tan ra thì lại thành đất, sao đâu; chỉ ngại cho anh trôi nổi ngược xuôi, không biết số phận rồi sẽ ra sao?

 

 

những lúc lòng thương hại lạicớ để đề cao mình. hề nếu tượng đất đã chấp nhận thân phận mìnhđất, trở về với đất ? Còn tượng gỗ khi gặp nước dâng cao thì trôi dạt tứ phương, đến khi nước rút lại không biết nằm nào. Sự tự cao của gỗcái « tôi » bồng bềnh  không phương hướng ; chẳng biết mình đi đâu, về đâu ?

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp