Chuyện của ốc sên

 

Vào một ngày nọ, Ốc sên con hỏi mẹ:

-         Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!

 

-         thể chúng ta không xương để chống đỡ, chỉ thể , cũng không nhanhỐc sên mẹ nói.

 

-         Chị sâu róm không xương cũng chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?

 

-         chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.

 

-         Nhưng em giun đất cũng không xương, cũng chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?

 

-         em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”.

 

Ốc sên con bật khóc, nói:

-         Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta.

 

-         vậy chúng ta cái bình!” – Ốc sên mẹ an ủi con – Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào lòng đất phải dựa vào chính bản thân chúng ta.

 

Nhiều khi người ta ỷ lại sợ khó khăn, hoặc chính khó khăn làm con ngườilại. Thật ra lúc nhờ người không bằng cậy vào mình. Ngạn ngữ Pháp câu « Hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ giúp «  (Aide-toi et Ciel t’aidera). Ý chí sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh niềm vui tự tạo sẽniềm vui lớn đem tới sự bất ngờ.

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp