Hai hạt giống

 

hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống đầu tiên nói :

-         Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm bộ rễ sâu vào đất dưới chân tôi, đâm chồi lên khỏi bề mặt này... Tôi muốn nụ của tôi sẽbiểu ngữ của mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của mặt trời các phước lành của sương sớm trên cánh hoa của tôi!

 

vậy đã lớn ...Còn hạt giống thứ hai nói:

-         Hmmmm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất bên dưới, tôi không biết những mình sẽ gặp phải trong bóng tối. Nếu tôi vươn chồi xuyên qua đám đất phía trên, tôi thể làm mầm của mình... Chuyện sẽ xảy ra nếu mầm non của tôi gặp phải một con ốc sên hay ăn? nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ nhỏ thể kéo tôi khỏi mặt đất. Không, tôt hơntôi nên chờ đợi trong sự an toàn này. "

 

vậy đã chờ đợi ...Vào một buổi sáng mùa xuân, một con mái đi loanh quanh kiếm ăn, thấy hạt giống đã không ngần ngại ăn ngay.

 

 

Đời sống im lìm không hoạt động thường đưa tới huỷ diệt. Hãy năm bắt hội thay đổi mỗi ngày để chính mình được thay đổi lớn lên. Sự an toàn của một đứa trẻ mãi nép mình bên cha mẹ, sánh sao được với một người trẻ chịu mọi khó khăn vất vả kiếm sống rồi trưởng thành, tự lập tương lai ? Phải trở thành cây cao vững chãi ,xinh đẹp.  Hạt giống được sinh ra không phải để mãi mãihạt giống.

 

 

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp