Còn thiếu

 

Con chó nhỏ nói với chú mèo con :

-         Ngươi đoán xem trong cái túi trước mặt ta mấy cục đường?

 

Chú mèo con nói:

-         Đoán đúng rồi ngươi sẽ cho ta ăn sao?

 

Con chó nhỏ gật gật đầu:

-         Ừ ! Đoán đúng rồi tất cả đều cho ngươi!

 

Chú mèo con nuốt nuốt nước miếng nói:

-         Ta đoán năm cục.

 

Sau đó, con chó nhỏ cười đặt 2 cục đường vào tay chú mèo con nói:

-         Ta còn thiếu ngươi ba cục đường nữa.

 

Đã thương yêu nhau thì luôn mong muốn điều tốt hơn nữa cho người mình yêu nghĩ mình cònthiếu nợ. Thánh Phaolô nói : « Anh em chớ mắc nợ với nhau điều , trừ ra lòng thương mến ». Điều đó vẫn luôn đúng thật cần cho nhân loại, cả hôm qua lẫn hôm nay.

 

 

 

Hải sưu tầm


Chuyện Riêng