Thay đổi

Quạ đen bay đến một cái cây thì gặp được bồ câu. Cả hai đều đậu trên cành cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả bèn quan tâm hỏi han:

-         Anh muốn đi đâu vậy ?

Quạ đen căm giận đáp:

-         Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu chát chúa không hay của ta.

Bồ câu mới tốt bụng nói

-         Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu..

 

Nhiều lúc than than trách phận hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh thật mất thời gian mệt mỏi, chi bằng thử thay đổi chính mình. nếu cuộc đời không trải thảm đỏ đón bạn, sao bạn không cắt vừa đủ một mảnh vải đỏ vừa chân bạn để làm giày đi trong cuộc sống cho êm ?

 

 

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp