Gói gọn thành công …

Một phóng viên hỏi một vị doanh nhân thành đạt :

-       Thưa ngài, bí quyết cho sự thành công của ngài là gì?

-       Ba từ.

-       Ba từ ấy là gì ,thưa ngài  ?

-       QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG.

 

-       Vậy làm thế nào ngài có những quyết định đúng?

-       Ba từ.

-       Là gì vậy?

-       KINH NGHIỆM.

 

-       Vậy làm sao có được kinh nghiệm ?

-       Ba từ.

-       Thưa ngài, ba từ gì?

-       QUYẾT ĐỊNH SAI.


Vậy phải chăng từ những quyết định sai đó mà ta mới tích lũy kinh nghiệm cho những quyết định đúng dẫn tới thành công ?

 

Đừng chán nản hay mãi tiếc nuối nếu chúng ta có những quyết định sai trong một cuộc đời mà không ai là người toàn hảo cả. Cái tiêu cực vốn đang chứa mầm tích cực. Hãy can đảm khởi đầu lại với lòng thành và ý chí mạnh mẽ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

 

 

Hải Hà sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp